Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Fiscale delicten

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bevat onder andere strafbaarstellingen in geval van het doen van onjuiste belastingaangifte en het niet nakomen van verplichtingen om de Belastingdienst correcte informatie te verschaffen.

Is uw onderneming door de FIOD-ECD bezocht? Wordt u verdacht van het handelen in strijd met de belastingwet? Bent u als DGA benaderd voor doorzoekingen? Heeft u geprobeerd om belasting te ontduiken

Heeft u een dagvaarding ontvangen en behoefte aan deskundige en effectieve bijstand door een gespecialiseerd advocaat? Neem dan direct contact op LS Advocaten Strafrecht. 

Belastingovertredingen en misdrijven

Problemen met de Belastingdienst. U heeft ze liever niet. De fiscus beschikt tegenwoordig over een groot arsenaal aan 'wapens' om u het leven zuur te maken. Indien u uw aangifte niet, niet juist of te laat hebt gedaan zijn er een aantal sancties mogelijk:

  • De oplegging van een strafbeschikking door de Belastingdienst
  • De oplegging van een verzuimboete
  • De oplegging van een vergrijpboete
  • De uitreiking van een dagvaarding

Lees meer over de mogelijke sancties.

Belasting ontwijken of ontduiken

In de Algemene Wet Rijksbelastingen zijn meerdere delicten strafbaar gesteld. Dit kunnen overtredingen of misdrijven zijn. Het verschil zit in het woord opzettelijk. De belangrijkste misdrijven zijn:

  • Het opzettelijk niet doen of niet tijdig doen van belastingaangifte (bijv. belastingontduiking)
  • Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte
  • Het opzettelijk niet beschikbaar stellen van gegevens aan de fiscus (o.a. belastingontduiking)
  • Het opzettelijk niet voeren van een administratie of het niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers
  • Het opzettelijk uitreiken van een onjuiste of onvolledige factuur

Lees meer over veelvoorkomende soorten belastingfraude.

Criminele organisatie

Naast de belastingfraude kunt u ook strafrechtelijk aansprakelijk zijn wanneer u deel uitmaakt van een criminele organisatie.

De praktijk leert ons dat wanneer u samen met een belastingadviseur of een ander opzettelijk onjuiste aangiften indient, u ook veroordeeld kunt worden vanwege het deelnemen aan een criminele organisatie. Deze deelname betekent dat u een (veel) hogere straf opgelegd kan worden.

Veroordeling belastingadviseurs

Niet alleen de belastingplichtige, maar ook de belastingadviseur van de belastingplichtige kan worden veroordeeld vanwege belastingfraude. Een verkeerd advies kan de adviseur dus duur komen te staan.

Lees meer over ondernemers en bedrijven als overtreders in fiscale zaken.

Advocaat belastingfraude en belastingovertredingen

LS Advocaten Strafrecht geeft u bijstand van het begin tot het eind van het proces. Regelmatig wordt een zaak buitenrechtelijk opgelost door middel van een schikking of wordt er succesvol bezwaar gemaakt tegen een dagvaarding. Is een proces niet te vermijden dan is vrijspraak het doel of anders het steven naar 'damage control'.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag