Selecteer een pagina

Bezit, handel en gebruik van wapens

Wapens die worden genoemd in de Wet wapens en munitie mag u of niet hebben of daar niet mee over straat gaan. Welke sanctie op bezit, handel of gebruik van wapens is gesteld, hangt af van het soort wapen. De wet heeft alle wapens in categorieën ingedeeld. Verboden wapenbezit kan u een hoge straf opleveren. Laat u daarom bijstaan door een specialist als u wordt verdacht van verboden wapenbezit.

Gratis eerste gesprek
Wilt u snel weten waar u aan toe bent en wat u het beste kunt doen? Bel 088 - 629 00 50 voor een gratis eerste gesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

ls-advocaten-wapen

Wordt u verdacht van illegaal wapenbezit, gebruik of handel? Wij helpen u.

Hier vind u meer informatie:

Illegaal wapenbezit

In Nederland is het bezit van alle vuurwapens en munitie in beginsel verboden. Behalve voor bepaalde antieke vuurwapens, omdat daarvoor een bepaalde vrijstelling geldt die is vastgelegd in de Wet wapens en munitie. Tevens is het mogelijk dat u een wapenvergunning (wapenverlof) krijgt voor het bezitten van een vuurwapen. Alleen als u niet over een vrijstelling beschikt is sprake van illegaal wapenbezit. Op illegaal wapenbezit en illegale handel in wapens staan in Nederland forse boetes en gevangenisstraffen.
Daarnaast zijn ook niet-vuurwapens verboden. Niet-vuurwapens zijn onder andere diverse messen (steekwapens), nepwapens, realistisch uitziende speelgoed- en luchtdrukwapens, stroomstootwapens en zelfverdedigingswapens.

De wet deelt de wapens in categorieën in:

 • Categorie I. Dit zijn de niet-vuurwapens, bijvoorbeeld messen, wurgstokjes, nabootsingen van wapens en boksbeugels.
 • Categorie II. In deze categorie gaat het om wapens waarvan het gebruik en bezit door de overheid wettelijk beperkt wordt tot haarzelf (de krijgsmacht en de politie), zoals automatische vuurwapens, pepperspray, stroomstootwapens en bepaalde explosieve stoffen.
 • Categorie III. Deze categorie bevat de overige vuurwapens, werpmessen en bepaalde alarmpistolen
 • Categorie IV. Tot deze categorie behoren de wapens die niet door de overheid verboden zijn om in huis te hebben, maar wel om deze publiekelijk te dragen. Hierbij kunt u denken aan zwaarden, sabels, wapenstokken, harpoens en luchtdrukwapens. De personen die deze wapens bezitten moeten minstens achttien jaar zijn.

Als u wordt verdacht van het bezit van een verboden wapen of de handel in wapens, is het van belang te bekijken in welke categorie het wapen valt. De categorie bepaalt mede de strafmaat. Zo wordt het bezit van een vuurwapen zwaarder gestraft dan het bezit van een mes. Een advocaat kan uw verdediging voorbereiden en u vertellen welke straf u riskeert bij een bewezenverklaring.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 50 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.  Upload hier uw dagvaarding  Gewenste terugbelmoment

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3

  Straffen wapenbezit en gebruik van wapens

  De Wet wapens en munitie maakt voor het gebruik van wapens een onderscheid tussen zes verschillende handelingen. Per categorie wordt in de wet aangeven welke handelingen er verboden zijn:

  • Dragen: hiervan is sprake indien u het wapen onverpakt en gebruiksklaar bij u draagt. Niet alleen het dragen op het lichaam valt onder dragen maar ook het binnen handbereik hebben van het wapen. Op het dragen of illegaal voorhanden hebben van bijvoorbeeld een stiletto staat 9 maanden gevangenisstraf of een geldboete van max €22.500,- bij een geweer bedraagt de maximum gevangenisstraf vier jaar of een geldboete van € 90.000, -.
  • Voorhanden hebben: hiervan is sprake indien u op een bepaalde plaats over het wapen kan beschikken. U hoeft dus niet het wapen letterlijk binnen handbereik te hebben.
  • Vervoeren: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen (en/of munitie) dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend.
  • Het doen binnenkomen en uitgaan: het binnen het grondgebied van Nederland komen, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de Europese Unie.
  • Het doorvoeren: het invoeren van wapens en/of munitie gevolgd door het uitvoeren van de wapens en / of munitie.
  • Het vervaardigen, herstellen of transformeren en het verhandelen: in principe zijn alle bovenstaande handelingen verboden, maar in een aantal gevallen kan een vergunning worden verleend. Dit verschilt per wapencategorie en men moet per handeling de benodigde vergunning aanvragen. De maximum gevangenisstraf voor het beroepsmatig illegaal handelen in bijvoorbeeld pistolen bedraagt 8 jaar of een geldboete van max € 90.000, -.

  Zoals u ziet kunnen de straffen hoog zijn. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te voorkomen. Het is daarbij van belang dat u niet wacht met het inschakelen van een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een wapendelict.

  De rol van een LS-strafrechtadvocaat

  Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren en in rechte bijstaan in het geval u moet voorkomen in verband met het gebruik van illegale wapens, verboden wapenhandel of bij illegaal wapenbezit. Indien uw wapen ten onrechte in beslag is genomen kan uw advocaat door middel van een verzoekschrift uw wapen proberen terug te vorderen.

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.