Selecteer een pagina

Fraude met UWV-uitkering

Fraude betekent bedrog en veronderstelt opzet. Frauderen met een UWV-uitkering is een vorm van uitkeringsfraude.

Het gaat bij uitkeringsfraude om het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichtingen op grond van de diverse wetten. Daarbij speelt de mate van verwijtbaarheid een rol bij de bepaling van de hoogte van een eventuele straf.

Gratis eerste gesprek
Wilt u snel weten waar u aan toe bent en wat u het beste kunt doen? Bel 088 - 629 00 50 voor een gratis eerste gesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

ls-advocaten-fraude

UWV uitkeringen

Het UWV regelt onder andere de volgende soort uitkeringen:

 • WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering)
 • WAO (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, opgesplitst in:
  • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
  • IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten)
 • WAZ (Tot 1 augustus 2004 was dit de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen)
 • Ziektewet
 • Wajong (mensen die al vanaf hun jeugd niet kunnen werken vanwege ziekte of handicap)

Het UWV stelt allerlei eisen aan de verschillende uitkeringen. Dit begint al bij de voorwaarden voor aanvraag en toekenning van een uitkering. Vervolgens kan de situatie ook tussentijds veranderen. Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering die u krijgt kan dit leiden tot een boete en in sommige gevallen kan zelfs een strafzaak tegen een fraudeur worden gestart.

Onterechte boete of strafvervolging

Heeft u een boete gekregen of bent u verdachte in een fraudezaak? Het kan best zijn dat u die boete of verdachtmaking onterecht vindt. Bijvoorbeeld vanwege fouten of ontbrekende informatie van het UWV zelf, omdat u vindt dat de feiten niet kloppen of omdat u van mening bent dat sprake is van een misverstand.

In deze gevallen kan de hulp van een specialist u helpen om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. In specifieke gevallen kunt u zich ook laten bijstaan. Zeker als sprake is van een strafrechtelijke vervolging is het raadzaam zo spoedig mogelijk advies in te winnen.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 50 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.  Upload hier uw dagvaarding  Gewenste terugbelmoment

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3

  Wat is UWV uitkeringsfraude

  Fraude met een uitkering kan op een aantal manieren plaatsvinden:

  • Identiteitsfraude: iemand gebruikt de identiteit van een ander om (toch) een uitkering te verkrijgen waar hij of zij eigenlijk geen recht op heeft.
  • Inkomstenfraude: bepaalde inkomsten worden door uitkeringsgerechtigden niet opgegeven. Zij verdienen bijvoorbeeld wat bij, maar geven deze inkomsten niet op aan de Belastingdienst of UWV (zwart geld).
  • Vermogensfraude: een deel van het vermogen wordt niet opgegeven. Deze vorm van fraude is alleen relevant bij de bijstandsuitkering. De gemeente voert deze uitkering uit en niet het UWV.
  • Leefvormfraude: voor de bijstandsuitkering, de ANW-uitkering en de AOW geldt dat men op moet geven of men samenwoont. Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor de hoogte aan de uitkering. Als wijzigingen in de persoonlijke situatie niet worden doorgegeven kan dit leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging.

  Iedereen die een uitkering heeft of ooit heeft gehad kan voorwerp zijn van onderzoek door het UWV of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

  Alle vormen van fraude met een uitkering kunnen vergaande gevolgen hebben voor de betrokkenen. Het UWV kan en mag u controleren en u bent ook verplicht mee te werken aan een onderzoek. Als blijkt dat u heeft gefraudeerd is het goed mogelijk dat de uitkering wordt stopgezet, u een boete krijgt opgelegd of de hoogte van de uitkering naar beneden wordt bijgesteld. Een advocaat kan u bijstaan wanneer u onderwerp bent van een onderzoek of wanneer u voor de rechter moet verschijnen.

  Zwart werken

  Zwart werken is het doen van werkzaamheden voor een bedrijf waarbij werkgever en werknemer de inkomsten niet opgeven aan de officiële instanties. In eerste instantie wordt hiermee belastingfraude gepleegd. Er wordt immers geen loonheffing en inkomstenbelasting afgedragen. Ook afdrachten voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen blijven achterwege.

  Daarnaast kan een zwartwerker de inkomsten ook verzwijgen voor het UWV. Zo kan UWV fraude gepleegd worden doordat een uitkering wellicht ten onrechte wordt uitgekeerd. Als u hiervoor in beeld komt bij de opsporingsdiensten van de overheid komt naast belastingfraude dus ook UWV uitkeringsfraude in beeld.

  Bent u in beeld bij de opsporingsdiensten of zelfs al in een traject van strafvervolging? Neem zo spoedig mogelijk contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten zodat zij u kunnen bijstaan.

  Witte en zwarte fraude

  Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen witte en zwarte fraude. Witte fraude zou dan opspoorbaar zijn in de bestanden van de overheid door deze te koppelen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn de gegevens van gemeente, UWV, belastingdienst, DUO en het kadaster. Overtredingen zouden in dat geval het gevolg kunnen zijn van onbedoelde vergissingen, niet tijdige meldingen of onwetendheid van ontvangers van uitkeringen.

  Zwarte fraude is lastiger opspoorbaar en in principe niet per ongeluk en ook niet op te sporen door overheidsbestanden te koppelen. Een voorbeeld is zwart werken waarbij de inkomsten verzwegen worden voor overheidsinstanties.

  In dit kader wordt ook wel eens gesproken van de calculerende fraudeur die doelbewust een (financiële) afweging maakt bij het omgaan met de uitkering.

  UWV fraude melden

  Het is mogelijk om een vermoeden van fraude te melden als u denkt dat iemand in uw omgeving fraudeert. Het aanspreekpunt is het Centraal Meldpunt Fraude UWV. Dit kan telefonisch, schriftelijk en via het internet.

  Na het doorgeven van een vermoeden van fraude krijgt u geen terugkoppeling over wat er met de zaak gedaan is. Dit is ter bescherming van de privacy van degene die volgens de melding fraude zou plegen.

  Uzelf aangeven bij de politie of het UWV

  Soms kan uw geweten gaan wroegen na het plegen van een strafbaar feit. Of u weet dat een onderzoeksdienst u op het spoort is en u wilt voorkomen dat u hardhandig wordt opgepakt in het bijzijn van familie of anderszins het eigen initiatief houden.

  U kunt uzelf daarom aangeven bij de politie of UWV. Een LS Advocaat kan u bijstaan wanneer u voornemens bent uzelf aan te geven.

  Tips bij verhoor door de sociale recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

  De rol van een LS-strafrechtadvocaat

  Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren en in rechte bijstaan in het geval u moet voorkomen in verband met fraude met UWV-uitkering.

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Fraude