Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Milieudelict

Het milieu wordt beschermd door vele wetten en regels. Deze regels worden gehandhaafd door de milieupolitie en andere opsporingsinstanties. Als ultieme handhavingsmiddel wordt het strafrecht gebruikt.

Kleine overtredingen van de Milieuwet worden vaak via het bestuursrecht afgehandeld. De grotere delicten waarbij het milieu grote schade heeft geleden worden via het strafrechtelijke traject afgehandeld. Daarbij kunt u denken aan: het lozen van gif in het water, illegale asbestverwijdering of het stropen van dieren.

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in het milieustrafrecht en staan u bij in uw verweer bij justitie, ook pro deo. Neem contact op.

Milieudelict in het strafrecht

Het milieustrafrecht valt onder de Wet Economische Delicten. Dit omdat de meeste milieudelicten uit economische motieven in het kader van bedrijfsactiviteiten worden gepleegd.

Economische delicten zijn misdrijven voor zover ze opzettelijk worden begaan. Als opzet niet kan worden vastgesteld dan is er sprake van een overtreding. De advocaten aangesloten bij LS Advocaten strafrecht behandelen onder meer de volgende soort milieudelicten:

Straffen milieumisdrijven

Veelal wordt ervoor een milieudelict een (bestuurlijke) boete opgelegd, maar ook werkstraffen en zelfs gevangenisstraffen behoren tot de mogelijkheid. Tevens kunnen bijkomende straffen worden opgelegd voor zware milieudelicten.

Uw bedrijf kan als straf geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde periode worden stilgelegd of de rechtelijke uitspraak kan publiekelijk bekend worden gemaakt. Ook kan de verplichting tot herstel in de rechtmatige toestand als maatregel worden opgelegd. Eventueel kan u ook een schikking of transactie worden aangeboden.

Het is duidelijk dat wanneer u vervolgd wordt voor milieudelicten er vergaande sancties kunnen worden opgelegd. Bij verdenking van een milieudelict kan LS Advocaten Strafrecht u in alle gevallen vakkundig terzijde staan.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag