Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Bij de rechter

Als u een dagvaarding hebt ontvangen moet u voor de rechter komen. Een strafrechter zal de zaak dan behandelen. In het Nederlandse strafrechtsysteem kennen we een aantal strafrechters. Het hangt van uw zaak af bij welke rechter u moet voorkomen. Op deze pagina vindt u de bevoegde strafrechters en wat voor zaken zij behandelen. Voor alle zittingen geldt over het algemeen eenzelfde verloop van de procedure (zitting).

Politierechter
Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een feit waarbij de officier van justitie voornemens is niet meer dan één jaar celstraf op te leggen, moet u bij de politierechter komen. De politierechter behandelt meestal geen overtredingen, maar vooral geweldsdelicten (mishandeling) en diefstallen. De politierechter is een alleenzittende rechter. Dit houdt in dat er maar één rechter de zaak behandeld. Politierechter zaken zijn meestal korte zittingen waarbij er ook meteen na de behandeling van de zaak een uitspraak volgt. De hoogste straf die een politierechter kan opleggen is één jaar gevangenisstraf. Indien de politierechter de zaak te ingewikkeld vindt, of dat de straf hoger dan een jaar celstraf moet bedragen kan hij de zaak naar de meervoudige kamer verwijzen (zie hieronder).
Naast de 'reguliere' politierechter is er ook nog een economische politierechter. Deze laatste oordeelt over bijvoorbeeld overtredingen van de winkelsluitingswet of de warenwet.

Rechtbank sector kanton
Ook in strafzaken kan de kantonrechter bevoegd zijn. Het gaat dan om de berechting van overtredingen of het misdrijf stroperij. Als u een boete niet heeft betaald moet u voor de rechter verschijnen. In dat geval zal het de kantonrechter zijn. Ook wanneer u een schikkingsvoorstel (transactie) niet heeft aanvaard, moet u bij de kantonrechter komen.
De kantonrechter behandelt soms meer dan 100 zaken per dagdeel en de behandeling gaat dan ook zeer snel. Daarnaast verschijnen de meeste verdachten niet bij de rechtbank. Anders dan bij de politierechter worden alle verdachten in één keer in de rechtszaal geroepen en is het lopende-band werk. De kantonrechter is een alleenzittende rechter en komt in de regel meteen na de zitting met een uitspraak. Deze uitspraak is meestal mondeling.

Rechtbank meervoudige kamer
Zware zaken worden behandeld door de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Bij zware zaken kunt u denken aan: moord, doodslag, (zware) mishandeling), zedenzaken, drugsdelicten, fraude of verkeersmisdrijven. De meervoudige kamer houdt in dat er drie rechters over de zaak oordelen. Bij een dergelijke zaak wordt ook pas uitspraak gedaan veertien dagen na de zitting. Het verloop van een zitting is strikt omlijnd.

Jeugdstrafrecht
Het jeugdstrafrecht omvat speciale procedures ten behoeve van de berechting van in beginsel jongeren tot 18 jaar. Een strafzaak bij de kinderrechter verloopt anders dan bij de reguliere rechter. Een zitting duurt bijvoorbeeld meestal niet langer dan drie kwartier. Daarnaast volgt er meestal direct na de zitting een uitspraak.

Militair strafrecht
Wanneer u als militair een strafbaar feit heeft begaan en de officier van justitie gaat u vervolgen, dan moet u bij de rechtbank te Arnhem verschijnen. Deze rechtbank heeft een speciale militaire kamer waar werknemers van de krijgsmacht berecht kunnen worden. Militair strafrecht is een bijzondere procedure en vereist dan ook een gespecialiseerde advocaat.

Voor alle procedures geldt dat hoger beroep in de meeste gevallen mogelijk is.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht
Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag