Selecteer een pagina

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

In strafzaken komt het vaak voor dat de verdachte of de veroordeelde kinderen heeft. Wanneer een ouder naar de gevangenis moeten of wanneer er sprake is van een strafbaar feit jegens het kind, is het mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming maatregelen neemt om het kind te beschermen. Op deze pagina leest u de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen en wat u hiertegen kunt ondernemen.

Gratis eerste gesprek
Wilt u snel weten waar u aan toe bent en wat u het beste kunt doen? Bel 088 - 629 00 50 voor een gratis eerste gesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

advocaat verkeersdelict

Dreigt uw kind uithuisgeplaats te worden? Wij helpen u.

Hier vind u meer informatie omtrent OTS en uithuisplaatsing:

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als u als ouder wordt veroordeeld vanwege het plegen van een strafbaar feit is het mogelijk dat uw kinderen onder toezicht worden gesteld. Problemen binnen het gezin kunnen immers de ontwikkeling van het kind belemmeren.

De ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd om te voorkomen dat de ontwikkeling van het kind wordt belemmerd. Ondertoezichtstelling wordt gebruikt wanneer het kind probleemgedrag vertoont, of wanneer er sprake is van ontucht, verwaarlozing of mishandeling binnen het gezin. In het laatste geval kunt u ook uit het ouderlijk gezag worden gezet (zie hieronder). Uw kinderen gaan dan naar een pleeggezin of een tehuis. Tijdens de OTS behoudt u wel het gezag over het kind en blijft u verantwoordelijk voor de opvoeding.

De ondertoezichtstelling beoogt de situatie waarin het kind opgroeit te verbeteren. Er wordt daarom een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg aangesteld die toezicht houdt op de situatie. De gezinsvoogd kan de ouders aanwijzingen geven. Deze aanwijzingen moeten opgevolgd worden. In beginsel blijft het kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. De ondertoezichtstelling duurt één jaar en kan worden verlengd met telkens één jaar. Daarnaast kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling ook voorlopig opleggen voor drie maanden. Dit kan wanneer met spoed maatregelen genomen moeten worden.

Dreigt er een ondertoezichtstelling? Neem contact op met een advocaat jeugdrecht.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 50 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.  Upload hier uw dagvaarding

  Gewenste terugbelmoment

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3

  Uithuisplaatsing

  Wanneer Bureau Jeugdzorg van mening is dat het kind tijdens de ondertoezichtstelling niet langer thuis kan wonen, is het mogelijk dat het kind uit huis wordt geplaatst. Hiervoor is altijd een machtiging van de rechter nodig wanneer de ouders of Bureau Jeugdzorg het hier niet mee eens zijn. Het kind wordt ondergebracht in een pleeggezin of in een tehuis.

  Als er sprake is van ernstige gedragsproblemen bij het kind is het mogelijk dat het kind moet verhuizen naar een inrichting voor gesloten jeugdzorg. Het is de kinderrechter die een machtiging moet afgeven voordat de plaatsing in een inrichting mogelijk is. Deze inrichting is geen gevangenis. Jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd verblijven in een andere inrichting. Het kind met gedragsproblemen krijgt dan ook geen strafblad, omdat het hier niet gaat om het strafrecht, maar het civiel recht (privaatrecht). In de inrichting wordt het kind behandeld aan zijn gedragsproblemen.

  Wilt u een (mogelijke) uithuisplaatsing aanvechten? Neem contact op met een jeugdrechtadvocaat.

  Ontheffing uit het ouderlijk gezag

  Wanneer ouders zelf niet in staat zijn hun kinderen op te voeden, kunnen de ouders uit het ouderlijk gezag worden gezet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een van de ouders een drank- of drugsprobleem heeft. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan besluiten de ouders uit het ouderlijk gezag te ontheffen, omdat er bijvoorbeeld sprake is van verwaarlozing. Het kind zal opgevoed worden in een pleeggezin of een tehuis. De ouders blijven wel in contact met het kind.

  Ontzetting uit het ouderlijk gezag

  Naast ontheffing uit het ouderlijk gezag kunnen ouders ook uit het ouderlijk gezag worden ontzet. Een ontzetting uit het ouderlijk gezag zal plaatsvinden wanneer de ouders zich verwijtbaar hebben misdragen tegenover het kind. Hierbij kunt u denken aan mishandeling, ontucht of verkrachting. De ouders hebben dan niets meer te zeggen over het kind en hebben ook geen contact meer met het kind.

  De rol van een LS-strafrechtadvocaat

  Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een onterechte verdenking. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

   

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3
  Direct contact met een jurist?