Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Recht op een advocaat bij politieverhoor

Nadat de politie u heeft aangehouden, zult u worden verhoord op het politiebureau. Niet alleen wanneer u bent aangehouden, maar ook op 'uitnodiging' van de politie kunt u worden verhoord. U heeft altijd recht op advies van een advocaat voorafgaande het verhoor. Dit vloeit voort uit het Salduz-arrest en de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor.

Doe nooit afstand van dit consultatierecht en laat u bijstaan door een strafrechtadvocaat. Zo beperkt u de schade voor uzelf en bent u verzekerd van de beste juridische bijstand. Neem contact op met een LS strafrecht advocaat.

Verhoor op politiebureau na aanhouding
De politie mag u maximaal zes uren vasthouden voor verhoor op het politiebureau na een aanhouding, tenzij de politie overgaat tot inverzekeringstelling. Bij die zes uren verhoortijd wordt de nacht niet meegerekend. Verhoren vinden vaak plaats door koppels van twee politiemensen. De politie is verplicht aan het begin van het verhoor helder onder woorden te brengen waarvan u verdacht wordt. Als de politie niet duidelijk wil zijn over de verdenking, kunt u zich het beste op uw zwijgrecht beroepen.

Consultatierecht
U heeft altijd recht op een gesprek met een advocaat nadat u bent aangehouden en zult worden verhoord. U kunt afstand doen van dit recht, maar dit is meestal in uw nadeel. Bovendien kunt u geen afstand doen van het recht op consultatie van een advocaat als het gaat om een zwaar delict of wanneer u minderjarig of geestelijk beperkt bent.

Als verdachte krijgt u na aankomst van de advocaat op het politiebureau de gelegenheid om dertig minuten vertrouwelijk met de advocaat te spreken. 

Verhoor en/of aanhouding op afspraak
In veel andere gevallen zult u op het bureau uitgenodigd worden voor verhoor. Ook in deze gevallen heeft u het recht om een advocaat te consulteren voorafgaande het verhoor. Anders dan bij een aanhouding en aansluitend verhoor, moet u zelf een advocaat regelen. Overigens bent u niet verplicht te verschijnen op het bureau als de politie u vraagt te verschijnen. Vaak is er niet voldoende bewijs om u aan te houden en wil men via het verhoor alsnog bewijs verzamelen. Als u wel wilt verschijnen - om bijvoorbeeld uw naam te zuiveren - raden we u aan een advocaat om advies te vragen. De LS strafrechtadvocaten staan u bij.

Aanhouding bij verhoor
Als u ingaat op een 'uitnodiging' voor verhoor op het bureau kunt u worden aangehouden. Dat voornemen tot aanhouden staat vaak in de brief vermeld die u ontvangt. Wanneer de politie u daadwerkelijk aanhoudt, wordt voor u een advocaat geregeld. Daar heeft u recht op. Doe nooit afstand van dit recht. Een verhoor is intensief en de politie zal er alles aan doen om een bekentenis uit u te halen.

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Na het verhoor
De politie zendt het proces-verbaal van verhoor door naar het Openbaar Ministerie waar de Officier van Justitie beslist over de eventuele verdere strafrechtelijke vervolging. Wanneer de Officier van Justitie een veroordeling ter zake van het door u gepleegde strafbare feit haalbaar acht, dan zal hij een dagvaarding uitbrengen waarmee uw zaak voor de rechter wordt gebracht. In dat geval heeft u meestal een advocaat nodig.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Onderzoek strafbare feiten door politie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag