Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Verhoor als getuige

Heeft u een oproep gekregen van de politie om als getuige te worden gehoord in een strafzaak? Of moet u bij de rechtbank of het gerechtshof komen om verhoord te worden als getuige? In sommige gevallen kunt u behoefte hebben aan juridisch advies. Zeker wanneer het gaat om strafbare feiten die vrienden, familie of werknemers hebben begaan. Raadpleeg een advocaat wanneer u als getuige verhoord gaat worden om uw rechten en plichten te kennen.

Verhoor als getuige
Wanneer er een strafbaar feit gepleegd is en de politie is bezig met het onderzoek, kan het voorkomen dat men meer informatie nodig heeft. Getuigen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen immers weten wat er zich afgespeeld heeft.

Als getuige bent u verplicht gehoor te geven aan een uitnodiging voor verhoor. De politie, rechtbank (ook de rechter-commissaris) en het gerechtshof kunnen u uitnodigen voor een verhoor. Als u weigert te komen kunt u worden gegijzeld. Dit houdt in dat u in een cel wordt gezet net zo lang tot u gaat praten.

Verplicht de waarheid te vertellen
Een getuige is verplicht de waarheid te vertellen. U moet de eed of de belofte afleggen als u bij de rechtszitting moet getuigen. De eed legt u af als u gelovig bent en de eed wanneer u dat niet bent. Beiden komen op hetzelfde neer: u verklaart dat u niet zult liegen. Liegt u wel? Dan bent u strafbaar op grond van meineed. U kunt dan zelf vervolgd worden vanwege het liegen.

Verschoningsrecht
Voor sommige personen geldt dat zij bepaalde vragen niet hoeven te beantwoorden in een verhoor. Dit heeft te maken met relatie tussen de getuige en de verdachte. Dit wordt het verschoningsrecht genoemd. In het Nederlandse recht kennen we het verschoningsrecht in drie hoedanigheden.

  1. Ten aanzien van familieleden. Als uw kind, partner of een ouder wordt vervolgd hoeft u vragen die betrekking hebben op het strafbare feit niet te beantwoorden.
  2. De tweede grond ziet ook op familieleden. U hoeft niet te antwoorden op een vraag als u uzelf of familieleden bezwaard (bijv. door een gepleegd strafbaar feit prijs te geven).
  3. Geheimhouding. Advocaten, artsen, geestelijken en notarissen hoeven geen antwoord te geven op vragen die betrekking hebben op feiten die zij kennen uit hun hoedanigheid van geheimhouder.

Advocaat bij getuigenverhoor
Heeft u een uitnodiging voor een verhoor gekregen? Raadpleeg dan een advocaat voor advies. Het kan namelijk voorkomen dat een familielid terecht staat en u hem of haar niet wilt belasten. Het kan ook zijn dat u zelf strafbare feiten heeft gepleegd, maar dit (nog) niet bekend is bij de politie. Neem contact met ons op.

Ga terug naar hoofdpagina Onderzoek strafbare feiten door politie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag