Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Verduistering

Verduistering is simpelweg het niet teruggeven of retourneren van goederen die u rechtmatig tot uw beschikking had. Verduistering is een misdrijf en kan worden bestraft met een celstraf, taakstraf of forse geldboete.

Verschil verduistering en diefstal
Verduistering lijkt sterk op diefstal. Er is echter een fundamenteel verschil. Bij de diefstal neemt u iets weg dat niet aan u toebehoort. U heeft het goed niet rechtmatig in uw bezit. Verduistering draait juist om het feit dat u iets rechtmatig in uw bezit heeft, maar niet teruggeeft. Een goed voorbeeld van verduistering is het niet terugbrengen van een boek naar de bibliotheek. U mocht het boek lenen waardoor u rechtmatig houder was van het boek. Door het niet terugbrengen maakt u zich schuldig aan verduistering. Dit gesimplificeerde voorbeeld wordt meestal niet strafrechtelijk vervolgd. Dit is anders wanneer het gaat om het niet terugbrengen van een huurauto, het als penningmeester verduisteren van grote sommen geld of het als magazijnmedewerker meenemen van goederen voor eigen gebruik.

Passen we het hierboven gegeven voorbeeld van het boek toe op de diefstal, dan moet het boek worden gestolen. Daar is sprake van wanneer bijvoorbeeld iemand het boek uit de bibliotheek meeneemt, terwijl hij of zij geen lid is van die bibliotheek. De dief was hoe dan ook niet gerechtigd op het gebruik of het meenemen van het boek.

Verduistering - strafrecht
In artikel 321-325 staat verduistering als volgt omschreven: "Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft". Verduistering is een misdrijf en de rechter kan u een gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete opleggen.

Het is mogelijk dat u een hogere straf wordt opgelegd als er sprake is van gekwalificeerd misdrijf. Daarvan is sprake bij verzwarende omstandigheden:

  • Verduistering uit hoofde van beroep (vier jaren celstraf). Denk aan de accountant die geld wegsluist naar eigen rekeningen.
  • Verduistering met het oogmerk van voorbereiding van een terroristisch misdrijf (vier jaren celstraf).
  • Verduistering uit hoofde van beroep én met terroristisch oogmerk (vijf jaren en vier maanden celstraf)
  • Verduistering door een curator, voogd of vereffenaar van een nalatenschap (erfenis) (vijf jaren celstraf)

U heeft dus te maken met een serieuze confrontatie met justitie. Schakel dan ook direct de expertise in van een in verduistering gespecialiseerde advocaat om samen met de advocaat uw verweer voor te bereiden. 

Gevolgen en bijkomende moeilijkheden
Naast de celstraf, taakstraf of geldboete zijn er bijkomende moeilijkheden en gevolgen denkbaar wanneer u wordt veroordeeld voor verduistering. Een aantal gevolgen:

  • Ontslag wanneer u op uw werk iets heeft verduisterd
  • Strafblad (aantekeningen in justitiële documentatie)
  • Stop uitkering (wanneer u een celstraf krijgt opgelegd)
  • Moeilijker krijgen nieuwe baan door weigering verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een advocaat aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht kan u tijdens uw strafproces bijstaan om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Van vrijspraak tot strafreductie, een LS Advocaat zal er alles aan doen om u zover mogelijk uit de ellende en strafrechtelijke molen te houden.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag