Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Valsheid in geschrifte

Het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, indien men het oogmerk heeft om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Met andere woorden: het vervalsen en gebruiken van geschriften is een strafbaar feit. Voorbeelden van valsheid in geschrifte zijn:

  • Vervalsen werkgeversverklaring of loonstroken voor verkrijging hypotheek
  • Opmaken valse factuur (bijvoorbeeld verkeerde datum, hoeveelheid of tenaamstelling)
  • Vervalsen diploma (zie ook: diplomafraude)
  • Een valse handtekening zetten

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van valsheid in geschrifte? De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in delicten als valsheid in geschrifte en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer bij justitie, ook pro deo.

Link met fiscale delicten

Valsheid in geschrifte kan geschieden in de vorm van een fiscale overtreding. Wanneer u onjuiste facturen maakt, of op een andere manier onrechtmatig voordeel probeert te creƫren door de belastingwetgeving te omzeilen, is het mogelijk dat u zich strafbaar maakt aan een fiscaal delict.

Het fiscale aspect zit dan in het omzeilen van de Wet op de Inkomstenbelasting. Bij een controle door de Belastingdienst kunt u dan 'tegen de lamp' lopen.

Valsheid in geschrifte straf

Valsheid in geschrifte is een misdrijf en kan worden bestraft met een celstraf van maximaal zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 225 Wetboek van Strafrecht:
  1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
  3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Verjaringstermijn valsheid in geschrifte

Strafbare feiten kunnen verjaren. Dat wil zeggen dat er na de verjaringstermijn niet meer gestraft wordt. De termijn waarbinnen een straf verjaart hangt van een aantal factoren af.

In beginsel start de termijn op de dag nadat het strafbaar feit is gepleegd. Hierop zijn echter ook uitzonderingen mogelijk. Wilt u weten of de verjaringstermijn al is verlopen? Wij kunnen u helpen met het inwinnen van advies bij een gespecialiseerde advocaat zodat u weet waar u aan toe bent.  

Voorkom veroordeling wegens valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte is een serieus misdrijf en kan zwaar bestraft worden. Laat een advocaat meekijken met de bewijzen voor valsheid in geschrifte en u bijstaan en adviseren. 

In het geval u verdacht wordt van het plegen van valsheid in geschrifte of van een fiscaal delict, is het zaak tijdig advies in te winnen van een hierin gespecialiseerd advocaat. LS Advocaten Strafrecht staat u graag bij in uw zaak.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht
Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag