Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


TOM zitting

TOM is de afkorting voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een parketsecretaris of Officier van Justitie aan een meerderjarige verdachte een taakstraf of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Ook kan een leerstraf of betaling van de schade aan het slachtoffer opgelegd worden. Ook seponeren behoort tot de mogelijkheden.

Een TOM-zitting is besloten zitting van het Openbaar Ministerie (OM), ook wel aangeduid als Officierszitting. TOM-zittingen vinden plaats in het kantoor van het Openbaar Ministerie. Minderjarige verdachten kunnen worden uitgenodigd voor een OTP of JOM-zitting.

TOM zitting Strafblad

Het is dus niet de rechter die een straf oplegt maar de Officier van Justitie die een voorstel doet aan de verdachte. Bij aanvaarding van de aangeboden straf wordt voorkomen dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. Akkoord gaan betekent niet dat de verdachte daarmee ook schuld aan het strafbare feit erkent. De straf wordt echter wel geregistreerd in het Justitieel Documentatieregister (strafblad). Het verdient daarom aanbeveling om u tijdens een TOM-zitting te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat

Lik op Stuk

Via het Lik op Stuk beleid is het de bedoeling dat een strafzaak snel kan worden afgehandeld door politie of justitie, bijvoorbeeld via een TOM zitting. 

Dit beleid kan worden toegepast bij relatief kleine vergrijpen, denk aan: eenvoudige mishandeling of vandalisme met geringe schade.

Dagvaarding

Wanneer de verdachte de aangeboden straf niet accepteert of de geaccepteerde straf niet uitvoert, zal het OM de zaak alsnog middels dagvaarding voor de rechter brengen.

Pro deo advocaat 

Vaak is het mogelijk om bij een TOM-zitting juridische bijstand te verkrijgen van een strafrechtadvocaat op basis van pro deo. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw strafzaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar de hoofdpagina Afdoening strafzaak door OM

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag