Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Sancties Belastingdienst (fiscus)

De Belastingdienst beschikt over een aantal mogelijkheden om u te straffen  en boetes op te leggen als u niet voldoet aan bepaalde belastingverplichtingen. Op deze pagina leest u de mogelijke sancties en wat een advocaat strafrecht voor u kan betekenen. 

Heeft u belasting ontdoken en is de Belastingdienst achter uw bankrekening en gegevens gekomen? Bent u of is uw onderneming door de mand gevallen vanwege belastingfraude? Of heeft u een belastingaangifte onjuist of niet tijdig ingediend? Neem contact op met een van onze gespecialiseerde belasting advocaten voor juridisch advies en waar nodig bijstand.

Soorten sancties

De Belastingdienst beschikt over een groot arsenaal aan mogelijkheden om u te straffen als daar aanleiding voor bestaat. Zo kan de fiscus:

Vervolging

De meest ingrijpende maatregel in fiscale zaken is de beslissing om u te vervolgen. Dit houdt in dat de strafrechter uw zaak gaat bekijken en u eventueel straft. De vervolging op zich is geen sanctie, de straf die daarop volgt wel. Een boete, celstraf of taakstraf is mogelijk.

Wel of geen vervolging
Of u wordt vervolgd hangt in grote mate af van het nadeel dat de Nederlandse schatkist heeft geleden door uw belastingfraude. Voor particulieren geldt dat het nadeel ten minste EUR 10.000 moet zijn om te worden vervolgd. Voor ondernemers geldt een drempelbedrag van 15.000.

Als deze drempels zijn behaald wordt uw zaak aangemeld voor behandeling in het zogenaamde selectieoverleg en het tripartiete overleg. De Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de FIOD bepalen of uw zaak voor de rechter wordt gebracht. Zij toetsen uw zaak aan de AAFD-Richtlijnen.

Voorts geldt dat belastingadviseurs sneller in aanmerking komen voor vervolging omdat zij een voorbeeldfunctie hebben. Ook andere factoren kunnen meetellen of u in aanmerking komt voor strafvervolging. Een advocaat strafrecht kan u er alles over vertellen.

Sancties in strafzaak
Op belastingfraude staat een maximale gevangenisstraf van zes jaren. Niet alleen celstraf, maar ook een taakstraf of geldboete kan worden opgelegd. Daarnaast kan de fiscus u een navordering opleggen of kan uw voordeel worden ontnomen.

Verzuimboete en vergrijp boetes

Indien de drempelbedragen niet worden gehaald of wanneer er geen opzet in het spel is kan er ook een boete opgelegd worden. Het hangt van de concrete omstandigheden af of het een verzuimboete of vergrijpboete wordt.

  • Een verzuimboete wordt in het algemeen opgelegd als u verzuimd hebt gegevens te verstrekken aan de fiscus of een belastingaangifte niet op tijd heeft ingediend.
  • Een vergrijpboete krijgt u indien u opzettelijk geen aangifte, of een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend.

Deze boetes kunnen opgelegd worden voor verschillende soorten belasting, van inkomstenbelasting tot aan omzetbelasting en loonheffing.  Tegen deze boetes kunt u vervolgens weer bezwaar maken. 

De hoogte van de boetes hangt af van het gepleegde feit en of u vaker een dergelijke overtreding hebt begaan (recidive). De hoogte van de vergrijpboete hangt ook af van de verzwegen belastinggelden.

Een bepaald percentage van het verzwegen bedrag wordt opgelegd als boete. Dit betekent dat 50% van het te weinig betaalde bedrag als boete opgelegd kan worden. Vanzelfsprekend moet u alsnog het juiste bedrag aan belasting afdragen. Ook dat wordt vaak als straf ervaren.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een vervolgingshandeling. Dit houdt in dat we het niet meer hebben over een sanctie in het belastingrecht zoals de verzuim- en vergrijpboete, maar over het strafrecht. Dit houdt in dat de oplegging van een strafbeschikking zeer nadelige consequenties voor u kan hebben. Zo krijgt u een strafblad (justitiƫle documentatie) en kunnen hoge boetes worden opgelegd.

Tegen een strafbeschikking van boven de EUR 2000,00 moet u worden gehoord door de fiscus. Een advocaat kan u bijstaan tijdens deze hoorzitting en ontlastende feiten en omstandigheden aanvoeren.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga terug naar Fiscale delicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag