Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Reclassering

De reclassering heeft in Nederland een grote bemoeienis met het strafproces en de afwikkeling daarvan in de tenuitvoerlegging van de straf of maatregel.

Taken reclassering
De reclassering heeft verschillende taken. Daarbij kunt u denken aan:

  • Toezien op de uitvoering van werkstraffen
  • Diagnose omtrent de verdachte aan de procespartijen
  • Toezicht na de strafzaak op de veroordeelde

Werkstraffen
Als een verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf, dan wordt deze ten uitvoer gelegd door de Reclassering. Zij bepalen onder meer wanneer en wat voor werk men verricht. Ook tijdens het werk wordt toezicht gehouden.

Diagnose en advies
Voorafgaande aan de rechtszaak willen de procespartijen (officier van justitie, de rechter(s) en advocaat) graag weten hoe het met de verdachte gesteld is. Hierbij kunt u denken aan de psychische conditie en bijvoorbeeld aan de thuissituatie en wat de verdachte vindt van zijn daden. Hieruit volgt een advies omtrent de strafmaat aan de rechter(s) en officier van justitie. De rechter is echter geenszins gebonden aan dit advies.

Toezicht op veroordeelden
Wanneer iemand veroordeeld wordt, kan de rechter bepalen dat diegene onder toezicht blijft van de reclassering en ook de aanwijzingen van de reclassering moet opvolgen. Dit toezicht duurt minstens twee jaar en kan nog verlengd worden. Het een en ander hangt af van de kans op herhaling (recidive) en de kans op schade of letsel bij derden. Daarnaast geeft de Reclassering ook trainingen omtrent bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden, agressiebeheersing huiselijk geweld, budgetteren en woontraining.

Niet voldoen aan voorwaarden uit vonnis

Het kan voorkomen dat veroordeelden zich tijdens de proeftijd niet houden aan de aanwijzingen van de reclassering of opnieuw strafbare feiten plegen. U wordt dan door de officier van justitie alsnog naar de rechtbank geroepen. U loopt dan het risico dat u de opgelegde voorwaardelijke straf alsnog moet ondergaan.

Advocaat strafrecht
Heeft u zich tijdens uw proefperiode opnieuw schuldig gemaakt aan een strafbaar feit? Of heeft u zich niet gehouden aan de aanwijzingen van de Reclassering? Neem dan contact op met een van onze strafrechtspecialisten.

Ga terug naar hoofdpagina Straffen en maatregelen

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag