Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Rechtbankzitting

U bent niet verplicht zelf op de zitting te verschijnen. U kunt zich door uw advocaat laten vertegenwoordigen, maar u moet hem daarvoor  wel uitdrukkelijk machtigen. Uw advocaat kan ook getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de zitting. Het slachtoffer kan ook op de zitting aanwezig zijn om een vergoeding te vragen. 
Behalve bij minderjarigen (kinderrechter), zijn rechtzittingen in principe voor iedereen toegankelijk, dus ook voor familie en kennissen. De pers wordt eveneens toegelaten. 

Behandeling van de zaak
Een rechtbankzitting duurt meestal niet langer dan anderhalf uur. In de zaal zijn drie rechters, een Officier van Justitie en een griffier aanwezig. De voorzitter begint met het vragen naar uw naam en andere persoonsgegevens. Daarna zal hij u zeggen, dat u goed op moet letten en dat u niet verplicht bent vragen te beantwoorden. Vervolgens leest de Officier van Justitie de tenlastelegging voor, dat is de beschuldiging die op de dagvaarding staat. Zijn er getuigen en/of deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. De voorzitter zal u ondervragen over de toedracht en vragen naar uw persoonlijke omstandigheden. Vervolgens zegt de Officier van Justitie welke straf u moet worden opgelegd. De rechter kan deze eis volgen maar kan ook anders beslissen.

Rol van advocaat
Nadat de officier zijn eis heeft meegedeeld, krijgt de advocaat het woord. Die zal alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor uw verdediging van belang is: op het punt van het bewijs, maar ook ten aanzien van verzachtende omstandigheden. Ten slotte krijgt u als verdachte de gelegenheid voor 'het laatste woord'. U hoeft daar geen gebruik van te maken. 

Uitspraak

De meervoudige kamer (de drie rechters) doet meestal niet direct uitspraak. De voorzitter vertelt na de zitting wanneer de uitspraak zal zijn. Dat moet binnen 14 dagen gebeuren. U bent niet verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn. U kunt ook op de dag van de uitspraak bij uw advocaat informeren wat het vonnis inhoudt. Tegen het vonnis kunt u meestal hoger beroep aantekenen.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar de hoofdpagina Uw Situatie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag