Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude, waarbij er wordt 'gevist' naar persoonlijke gegevens. Vaak gaat het om gegevens van een bank of creditcardmaatschappij. Doel van de daders is vaak financieel gewin. Door phishing worden jaarlijks vele mensen benadeeld. Een verdenking van phishing kan u dan ook een zware straf opleveren. Bovendien loopt u de kans dat u het geld dat u afhandig maakte moet terugbetalen.

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van phishing? De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in delicten als computercriminaliteit, indentiteitsdiefstal en oplichting, en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie, ook pro deo.

Wat is phishing?
U kunt phishing zien als het vissen naar waardevolle informatie. Oplichters sturen via internet e-mails naar willekeurige personen in de hoop dat zij hun persoonlijke gegevens invoeren op een valse website. Deze websites zien er vaak uit als betrouwbaar en zijn niet van de 'echte' websites te onderscheiden.

De websites zijn qua look vaak identiek aan bijvoorbeeld een bank. In de e-mail wordt gevraagd een website te bezoeken en uw persoonsgegevens te updaten. In werkelijkheid wordt uw identiteit gestolen of zelfs uw bankgegevens.

Phishing - Wetboek van Strafrecht
Bij phishing zijn twee artikelen van belang. In artikel 326 Wetboek van Strafrecht gaat het om oplichting:

"Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. "

In artikel 225 Wetboek van Strafrecht gaat het om valsheid in geschrifte:

  1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
  3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd. 

Welk delict ten laste wordt gelegd hangt af van de gepleegde feiten. Daarnaast is het mogelijk dat u medeplichtig was bij internetfraude en phishing of dat u de gestolen gegevens heeft verkocht. U maakt zich dan schuldig aan heling. Het is in ieder geval zaak dat u zo snel mogelijk juridische bijstand inschakelt als u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit.

Voorkom veroordeling wegens phishing
Phishing is een misdrijf en de rechter kan u een gevangenisstraf ergens tussen de drie en zes jaar of een geldboete opleveren. U heeft dus te maken met een serieuze confrontatie met justitie. Schakel dan ook direct de expertise in van een in computercriminaliteit gespecialiseerd advocaat om samen met de advocaat uw verweer voor te bereiden. 

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga naar hoofdpagina Computercriminaliteit

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag