Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Onderhoud ten parkette (OTP)

Een onderhoud ten parkette, oproep ten parkette (o.t.p.) of JOM-zitting (Jeugd OM) is een gesprek van een minderjarige en zijn ouders met een parketsecretaris. De parketsecretaris is een medewerker van de officier van justitie. Een o.t.p. vindt plaats wanneer de politie en de Officier van Justitie uw kind verdenken van een strafbaar feit. De Officier van Justitie heeft er dan voor gekozen om niet tot vervolging over te gaan. Wat hem betreft hoeft uw kind dus niet naar een zitting van de kinderrechter en zal hij ook niet veroordeeld worden. Er is dan ook geen risico op een strafblad. Daaraan stelt de Officier van Justitie wel een of meer voorwaarden tegenover, bijvoorbeeld een werkstraf of een leerstraf. Meerderjarigen worden uitgenodigd voor een TOM-zitting.

Gang van zaken tijdens onderhoud ten parkette (o.t.p.)
Aan de orde zal onder meer komen of er voldoende bewijs is van het delict waarvan uw kind verdacht wordt. Als dat het geval blijkt te zijn, wordt besproken of de voorwaarde(n) van de Officier van Justitie reƫel zijn. Maar niet alleen de parketsecretaris of Officier van Justitie, ook de Raad voor de Kinderbescherming zal een gesprek met u hebben. Daarvan maakt de Raad een rapport op met een advies wat voor straf het beste past bij uw kind en bij het delict waarvan hij verdacht wordt. Als u en uw advocaat aan de ene kant en de officier van justitie aan de andere kant het niet eens kunnen worden over het bewijs of over de voorwaarde(n), zal de Officier van Justitie uw kind alsnog dagvaarden voor een zitting van de kinderrechter. Het verdient daarom altijd aanbeveling om een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar de hoofdpagina Afdoening strafzaak door OM

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag