Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Mensenhandel

Heeft u iemand misleid of onder dwang verplicht om bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld prostitutie? Heeft u als pooier of loverboy mannen of vrouwen onder dwang de prostitutie ingebracht? Of heeft u mannen of vrouwen vanuit het buitenland naar Nederland gebracht om hier te werken als 'slaaf''? In deze gevallen maakt u zich schuldig aan mensenhandel. Raadpleeg altijd een advocaat als u te maken heeft met een verdenking van mensenhandel. Mensenhandel is een ernstig misdrijf en de straffen zijn hoog als u schuldig wordt bevonden. Neem contact met ons op.

Mensenhandel
Het strafbare feit mensenhandel is een inbreuk op de persoonlijke vrijheid en integriteit van het slachtoffer. Mensenhandel kunt u opvatten in de letterlijke zin van het woord. Sommige mannen of vrouwen worden verkocht door mensenhandelaren. Vaak zijn deze slachtoffers afkomstig uit het buitenland en komen naar Nederland via mensensmokkel. Mensenhandelaren verdienen letterlijk geld aan het verkopen van mensen.

Aan de andere kant slaat het begrip mensenhandel ook op het onder dwang te werk stellen van mensen, zoals in de prostitutie veel gebeurt. Ook loverboys zijn mensenhandelaren.

Bekende vormen van mensenhandel zijn:

  • Het tewerkstellen van mensen (door dwang of misleiding). Dit vindt vaak plaats in de tuinbouw, landbouw, horeca of fabrieken
  • Gedwongen prostitutie
  • Loverboys

Mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht
In 2005 is ons Wetboek van Strafrecht aangepast voor wat betreft het artikel omtrent mensenhandel. In art. 273f Sr is een opsomming te vinden van feiten die vallen onder het begrip mensenhandel. Dit is een zeer uitgebreide lijst waar vele gedragingen onder vallen zoals onder meer:

  • Het faciliteren of dwingen tot verwijdering van organen (orgaanhandel)
  • De werving of ontvoering van iemand om deze persoon tot het verrichten van seksuele handelingen over te laten gaan
  • Voordeel trekken uit de uitbuiting van een ander
  • Voordeel halen uit seksuele handelingen die een andere met een derde tegen betaling verricht
  • Slavernij
  • Dwangarbeid

Straffen op mensenhandel
Wanneer u schuldig wordt bevonden aan mensenhandel hangt er een zeer zware straf boven uw hoofd. Mensenhandel wordt gezien als een zeer ernstig misdrijf en wordt daarom ook zwaar bestraft. Op mensenhandel staat in beginsel een celstraf van maximaal zes jaren. Indien er verzwarende omstandigheden bestaan, zoals het plegen van mensenhandel in vereniging of wanneer het slachtoffer komt te overlijden. In het laatste geval is de maximale celstraf op vijftien jaren gesteld. Wanneer het slachtoffer letsel oploopt, kan twaalf jaar celstraf worden opgelegd.

Advocaat mensenhandel
Bent u aangehouden omdat u verdacht wordt van mensenhandel? Moet u voor verhoor op het politiebureau komen? Of heeft u reeds een dagvaarding ontvangen? Raadpleeg dan meteen een gespecialiseerde advocaat aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht. De straffen zijn zeer hoog, dus een goed advies is van het grootste belang. Neem contact met ons op.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag