Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Meineed

Heeft u als getuige gelogen tegen de politie, recherche, FIOD-ECD of de rechtbank? Wordt er een onderzoek tegen u gestart vanwege meineed? Of heeft u als getuige of ambtenaar iets achtergehouden of gelogen? Meineed is een misdrijf en wordt bestraft met maximaal negen jaar celstraf. Voorkom vervolging of een hoge straf en raadpleeg zo snel mogelijk een advocaat strafrecht. Neem contact op met een advocaat strafrecht voor advies.

Meineed als misdrijf
Meineed betekent dat u heeft gesproken in strijd met de werkelijkheid. Niet iedereen kan meineed plegen. Dit kunnen alleen personen die de eed of de belofte hebben afgelegd. Dit houdt in dat deze personen hebben verklaard niet te zullen liegen en de waarheid zullen vertellen. De eed of belofte is vereist bij:

  • Een getuigenis voor de rechtbank
  • Ambtenaren
  • Voor politieagenten en andere opsporingsambtenaren (de ambtseed of ambtsbelofte)
  • Een getuigenis voor een parlementaire enquĂȘtecommissie

Meineed kan zowel schriftelijk als mondeling worden gepleegd. Van belang is dat u de eed of de belofte heeft afgelegd. Pas vanaf dat moment moet u antwoorden op vragen die u gesteld worden. U moet antwoorden en u moet de waarheid vertellen.

Voorbeelden van meineed
Meineed kan op verschillende manieren worden gepleegd door verschillende personen. Twee voorbeelden:

  • Een getuige verklaart in een strafzaak dat hij de verdachte herkent als dader. In werkelijkheid is dit niet het geval, maar wil de getuige de verdachte graag achter de tralies krijgen.
  • Een politieambtenaar constateert dat u niet door rood reed, maar bekeurt u toch in strijd met de werkelijkheid.

Van belang is te onderscheiden wie meineed kan plegen. Sommige personen hoeven namelijk niet de waarheid te spreken.

Verdachte/getuige
Een verdachte hoeft zichzelf niet te bezwaren. Dit houdt in dat een verdachte mag zwijgen; hem komt het zwijgrecht toe. Een getuige heeft dit recht niet. De getuige in strafzaken moet altijd antwoorden op vragen die hem door de rechter worden gesteld en ook antwoorden naar waarheid.

Een uitzondering is mogelijk wanneer een getuige wellicht zichzelf 'verraadt' door openlijk te antwoorden, terwijl hij misschien betrokken is bij het misdrijf. Voor familieleden/partners/gehuwden geldt dat zij een verschoningsrecht hebben. Zij mogen een beroep doen op het verschoningsrecht en hoeven hun familie niet te verraden. Dit geldt ook voor bijv. een advocaat i.v.m. met de geheimhoudingsplicht.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag