Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Maatregelen

Naast straffen kent ons rechtssysteem ook maatregelen. Maatregelen zijn niet om de dader te straffen, maar hebben een zelfstandig doel. Anders dan bij straffen is er ook niet per se een veroordeling nodig om een bepaalde maatregel op te kunnen leggen. Sommige maatregelen kunnen opgelegd worden, zelfs wanneer er geen veroordeling volgt. Andere maatregelen vereisen dat er ontslag van alle rechtsvervolging is uitgesproken.

De maatregelen die de rechter op kan leggen zijn in het Wetboek van Strafrecht te vinden.

Onttrekking van voorwerpen aan het verkeer
De rechter kan te allen tijde een voorwerp aan het verkeer onttrekken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een wapen aan het verkeer onttrokken wordt, omdat het bezit daarvan in beginsel onrechtmatig is.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
Deze maatregel is bedoeld om criminaliteit niet te laten lonen. Wanneer u bijvoorbeeld een hennepplantage heeft geƫxploiteerd, dan kan de rechter bepalen dat de inkomsten die daaruit zijn voortgevloeid, moeten worden terugbetaald. Een veroordeling is wel vereist voor een geldige oplegging van deze maatregel.

Betaling schadevergoeding aan slachtoffer
Wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd en daarbij slachtoffers zijn te betreuren, kunt u veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer. U moet dit bedrag dan betalen aan de staat, welke het direct overmaakt naar het slachtoffer.

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (Wet BOPZ)
Als u vanwege een psychiatrische stoornis een strafbaar feit begaat, waarop ontslag van alle rechtsvervolging volgt, kunt u in een psychiatrisch ziekenhuis worden geplaatst. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) is dan van toepassing. U bent dan niet veroordeeld, omdat u als dader niet strafbaar bent, vanwege een psychiatrische aandoening.

Gedwongen BOPZ opname kan enorm ingrijpend zijn. Vaak gaat een dergelijke procedure gepaard met taboes en schaamte. Een BOPZ-advocaat kan u in een vertrouwelijk gesprek uitleg geven over de BOPZ-procedure en de BOPZ-opname. Er is inmiddels een enorm scala aan uitspraken van rechters voorhanden die een interpretatie bieden van de Wet BOPZ.

Terbeschikkingstelling (TBS)
TBS is een maatregel waarbij een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens centraal staat. Wanneer daar sprake van is, bent u als verdachte niet strafbaar. U kunt echter wel opgesloten worden in een TBS-kliniek. U wordt dan behandeld aan uw psychiatrische tekortkoming, waarbij herintreding in de maatschappij centraal staat. TBS wordt opgelegd voor in beginsel twee jaar. Daarna wordt elke twee jaar door de rechter beoordeeld of de voortzetting nog geboden is. Het kan voorkomen dat een TBS'er uiteindelijk zijn hele leven in een kliniek zit.

Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)
Als een verdachte in vijf jaar tijd minstens voor drie misdrijven is veroordeeld, kan hij geplaatst worden in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). ISD is dus bedoeld voor veelplegers. Meestal gaat het dan om verslaafden of mensen met een psychische tekortkoming. Door de ISD-maatregel is er dan ook meer zorg aanwezig om die problemen aan te pakken.

Ga terug naar hoofdpagina Straffen en maatregelen

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag