Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Kinderrechter

Uw kind is ook als minderjarige verplicht zelf op de zitting te verschijnen. Het is gewenst dat beide ouders komen. Uw advocaat kan ook getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de zitting. Het slachtoffer kan ook op de zitting aanwezig zijn om een vergoeding te vragen. 

Naast uw kind en u als ouder(s) mogen alleen de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en eventueel het slachtoffer de zitting bijwonen.

Het is verstandig om een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Behandeling van de zaak
Een kinderrechterzitting duurt meestal niet langer dan drie kwartier. In de zaal is een rechter, een Officier van Justitie (OvJ) en een griffier aanwezig. De rechter begint met het vragen naar de naam en andere persoonsgegevens van uw kind. Daarna zal hij uw kind zeggen, dat uw kind goed op moet letten en dat uw kind niet verplicht is vragen te beantwoorden. Vervolgens leest de Officier van Justitie de tenlastelegging voor, dat is de beschuldiging die in de dagvaarding staat. Zijn er getuigen en/of deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. De rechter zal uw kind ondervragen over de toedracht en vragen naar zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Vervolgens zegt de Officier van Justitie welke straf uw kind moet worden opgelegd. De rechter kan deze eis volgen maar kan ook anders beslissen.

Rol van advocaat
Nadat de officier zijn eis heeft meegedeeld, krijgt de advocaat het woord. Die zal alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor de verdediging van uw kind van belang is: op het punt van het bewijs, maar ook ten aanzien van verzachtende omstandigheden. Ten slotte krijgt uw kind de gelegenheid voor 'het laatste woord'. Uw kind hoeft daar geen gebruik van te maken. 

Uitspraak
De rechter doet meestal direct na de zitting uitspraak. Uw kind heeft twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar de hoofdpagina Uw Situatie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag