Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Advocaat Jeugdstrafrecht

Word uw kind verdacht van een strafbaar feit? Bent u als ouder, verzorger of voogd bezorgd wat uw kind allemaal te wachten staat en wilt u weten wat de rechten van uw kind zijn?

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u een erg vervelende en onzekere situatie is wanneer uw kind op het politiebureau wordt vastgehouden of wanneer uw kind is opgeroepen voor een onderhoud ten parkette (o.t.p.) of een dagvaarding heeft ontvangen voor een zitting van de kinderrechter. Of dat u zich zorgen maakt dat uw kind een strafblad krijgt.

Jeugdstrafrecht

Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag deze kinderen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. Vanaf 18 jaar is het volwassenenstrafrecht van toepassing. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend.

In sommige gevallen kan de rechter echter bepalen dat hetvolwassenenstrafrecht van toepassing is bij jongeren van 16 of 17 jaar. Het gaat dan om zeer ernstige strafbare feiten. Maar het omgekeerde kan ook bij volwassen van 18 tot 21 jaar. Zij kunnen in aanmerking komen voor het jeugdstrafrecht, als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan en/of de persoon van de dader daartoe aanleiding geven. 

Het jeugdstrafrecht kent andere maximumstraffen en er wordt anders omgegaan met de media dan bij het volwassenen strafrecht.  

Jeugdstrafrecht straffen

Tot de hoofdstraffen die uw kind kunnen worden opgelegd bij een overtreding (lichtere delicten) behoren de taakstraf en een geldboete. Bij een misdrijf (zwaardere delicten) kan uw kind naast of in plaats van een geldboete of taakstraf ook jeugddetentie worden opgelegd. Tevens kan de Officier van Justitie uw kind ook een bijkomende straf opleggen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een verbod om een motorrijtuig te besturen en inbeslagname van eigendommen.

Uw kind heeft te maken met een confrontatie met justitie. Bij LS Advocaten Strafrecht zijn diverse advocaten aangesloten die zich met name hebben toegelegd op het jeugdstrafrecht. Zij kunnen u en uw kind begeleiden bij het proces en er voor zorgen dat uw kind wordt vrijsproken of dat de strafmaat wordt beperkt en dat het krijgen van een strafblad wordt zo mogelijk wordt voorkomen. Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen.

Halt straf

Voor lichte strafbare feiten zijn er Halt straffen. Als jongeren deze goed afronden komen zie niet in contact met justitie waardoor de gevolgen voor hun strafblad minimaal blijven.

Bij een Halt straf wordt een jongere geconfronteerd met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Ze kunnen hun excuses aanbieden en de schade vergoeden.

Bij het niet goed afronden van een Halt straf kunnen er alsnog langdurige gevolgen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een justitiĆ«le aantekening. 

 

Advocaat jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het jeugdrecht. Het jeugdrecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een strafzaak, maar ook over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

 

Een advocaat die zich op het jeugdrecht en/of jeugdstrafrecht heeft toegelegd kan het beste antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verweer bij de Kinderrechter. Een groot aantal advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en werken ook pro deo.

Pro deo advocaat

 

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar de hoofdpagina Uw Situatie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag