Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


ISD-maatregel

De ISD-maatregel is een maatregel om de maatschappij te beschermen tegen de overlast en onveiligheid die veelplegers veroorzaken. Wanneer de veelpleger voldoet aan de voorwaarden, kan de strafrechter de veelpleger op laten sluiten in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Voor maximaal twee jaar kan de veelpleger worden vastgehouden. De maatregel heeft twee doelstellingen:

 • Het terugdringen van criminaliteit en onveiligheid.
 • Het doorbreken van het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen van de veelpleger. Dit wordt vaak veroorzaakt door een verslaving.

Dreigt er een ISD-maatregel voor u? Of zoekt u een advocaat voor iemand waarvoor de ISD-maatregel dreigt? De LS Advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en vechten een dreigende ISD-maatregel voor u aan. Neem contact op met een ISD-maatregel advocaat.

Vereisten voor oplegging
Als een verdachte in vijf jaar tijd minstens voor drie misdrijven is veroordeeld, kan hij geplaatst worden in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). ISD is dus bedoeld voor veelplegers. Meestal gaat het dan om verslaafden of mensen met een psychische tekortkoming. Door de ISD-maatregel is er dan ook meer zorg aanwezig om die problemen aan te pakken.

Het is de officier van justitie die de maatregel eist. Dit kan wanneer:

 • De verdachte meer dan 10 processen-verbaal in de afgelopen vijf jaar tegen zich zag opgemaakt waarvan 1 in het peiljaar (voorafgaande jaar)
 • De verdachte in de vijf jaar voorafgaand aan het huidige delict tenminste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel is veroordeeld en deze straffen/maatregelen ten uitvoer zijn gelegd
 • De veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel eist

Als aan deze wettelijke eisen is voldaan, moet de officier ook nagaan of voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Er moet capaciteit beschikbaar zijn voor de tenuitvoerlegging
  De stelselmatige dader moet in voorlopige hechtenis zijn gesteld en deze hechtenis is niet geschorst of opgeheven
  Er staan ten aanzien van de stelselmatige dader géén of ten hoogste vier maanden aan onherroepelijke vonnissen open
  De stelsmatige dader is niet als een 'criminele illegaal' te typeren
  De stelselmatige dader heeft geen psychiatrische contra-indicatie
  Het is aannemelijk dat de rechter een ISD-maatregel zal bevelen voor de duur van tenminste
  één jaar.

De rechtbank (meervoudige kamer) moet beoordelen of aan de voorwaarden voor de oplegging is voldaan en of het een passende maatregel is.

Duur
De ISD-maatregel duurt maximaal twee jaren. Als een verdachte voor de zoveelste keer voor bijvoorbeeld een winkeldiefstal is gepakt, kan de rechtbank voor die reeks aan diefstallen dus een opsluiting van twee jaar opleggen. Door de langere straf dan gewoonlijk voor winkeldiefstal wordt opgelegd, krijgt men tijd de onderliggende problematiek van de veelpleger aangepakt en is gedurende de twee jaar opsluiting de maatschappij beschermd tegen deze veelpleger.

Hoewel de ISD-maatregel ook voor één jaar kan worden opgelegd, zal in de praktijk toch gekozen worden voor een tweejarig traject om de veelpleger  te kunnen stabiliseren, diagnosticeren en naar geschikte zorg- of behandelprogramma's toe te geleiden.

Advocaat ISD-maatregel
Wanneer er een strafzaak tegen u loopt, dan bepaalt de rechter de straf en eventueel een maatregel zoals een ISD-oplegging. Of deze maatregel wordt opgelegd hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het feit, het aantal gepleegde feiten, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het strafblad. Bij de advocaten van LS Advocaten Strafrecht vindt u de juiste expertise om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Zoekt u een in de ISD-maatregel gespecialiseerde advocaat voor een persoon die in voorlopige hechtenis zit? Ook dan kunt u een advocaat via LS Advocaten Strafrecht inschakelen. Neem contact op.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Straffen en maatregelen

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag