Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Deelname aan criminele organisatie

Bent u aangehouden of verhoord in verband met een vermeende deelname aan een criminele organisatie? Heeft u deelgenomen aan criminele activiteiten? Of maakte u deel uit van een (jeugd)bende? De deelname aan een criminele organisatie is verboden en kan u tot wel zes jaar celstraf opleveren. Neem contact op met een advocaat strafrecht indien u een dagvaarding of uitnodiging voor verhoor heeft ontvangen.

Deelname aan criminele organisatie
De deelname aan een criminele organisatie is een zelfstandig delict. Dit houdt in dat u deel kunt nemen aan een dergelijke organisatie, terwijl u nog geen ander strafbaar feit heeft gepleegd. Het artikel luidt:

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Het delict bestaat uit drie onderdelen:

  • De deelneming
  • Het oogmerk
  • Organisatiebegrip

Deelneming
Allereerst zult u moeten deelnemen aan een criminele organisatie. Met deelnemen wordt bedoeld dat u een aandeel in de organisatie moet hebben of de gedragingen van de organisatie ondersteunt. Het is niet vereist dat u alle overige leden kent of daarmee heeft samengewerkt. Aan dit vereiste wordt daarom snel voldaan. Een voorbeeld: het wachten in de vluchtauto met lopende motor is deelneming.

Oogmerk van de organisatie
Naast het deelnemen moet de organisatie het oogmerk hebben tot het plegen van misdrijven. Het oogmerk is het naaste doel. Het doel van de organisatie moet zijn het plegen van misdrijven. Deze misdrijven hoeven nog niet gerealiseerd te zijn. Het duurzame en gestructureerde karakter van de samenwerking kan dit oogmerk bewijzen. Het oogmerk veronderstelt opzet. Dit houdt in dat de organisatie strafbare feiten wil (gaan) plegen. Dit onderscheidt de organisatie van een normale organisatie zoals een vereniging.

Organisatiebegrip
Het laatste onderdeel betreft de organisatie. Wat is een organisatie? Van een organisatie is sprake wanneer het gaat om een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en minstens één ander persoon. U ziet dus dat de samenwerking met bijv. uw buurman een criminele organisatie kan opleveren als u het oogmerk heeft tot het plegen van misdrijven (meervoud).

Concrete vormen van criminele organisaties
Aan de vereisten om te kunnen spreken van een criminele organisatie wordt snel voldaan. Dit is ook de reden dat het Openbaar Ministerie ook vaak dit delict ten laste legt, naast ander delicten. Een criminele organisatie kan vorm hebben als:

Straffen criminele organisatie
Op de deelname aan een criminele organisatie staat maximaal zes jaar celstraf. De strafoplegging is maatwerk, waardoor het vooraf moeilijk te zeggen is welke straf u krijgt. Alles hangt af van de feiten en omstandigheden. Voor een advocaat strafrecht aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht maakt het niet uit of u schuldig bent of niet, zij zullen zich tot het uiterste inzetten om uw zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag