Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Ontslag wegens diefstal, fraude, mishandeling

Het plegen van een strafbaar feit kan leiden tot ontslag op staande voet. U bent per direct werkloos, ontvangt geen salaris en ook geen uitkering. Bovendien kunt u door justitie worden vervolgd, waardoor u ook nog eens een strafblad krijgt. 

Staat u met uw rug tegen de muur vanwege ontslag én het plegen van een strafbaar feit? Deze situatie vraagt om de aanpak van een specialist. De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht staan u optimaal bij als het gaat om ontslag vanwege een gepleegd misdrijf.

Ontslag bij een strafbaar feit

De constatering door de werkgever van een ernstig strafbaar feit zoals bijvoorbeeld:

door een werknemer, geeft de werkgever vaak aanleiding om over te gaan tot ontslag op staande voet. Het is de werkgever die dan zal moeten bewijzen dat er zich een dringende reden heeft voorgedaan die ontslag op staande voet rechtvaardigt. Als dringende reden kan dan het strafbare feit genoemd worden waarvan de werkgever meent dat deze door de werknemer is gepleegd.

Ontslag wegens diefstal, fraude en andere strafbare feiten kunnen een hele hoge impact hebben op de werkgever en werknemer. Er zijn al snel juridische procedures, schade en financiële gevolgen, bijvoorbeeld doordat loonbetaling wordt stopgezet en er vanwege verwijtbaar ontslag gevolgen kunnen zijn voor de WW of bijstandsuitkering.

Vermoeden is niet voldoende

Een vermoeden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld diefstal of fraude is in het algemeen onvoldoende reden voor ontslag. Er zijn altijd concrete bewijzen nodig voordat een werkgever iemand kan ontslaan op staande voet. Diplomafraude is in sommige gevallen een geldige reden. Dit moet echter van geval tot geval worden beoordeeld.

De werkgever kan ook een onderzoek instellen. Bij strafbare feiten is zorgvuldigheid erg belangrijk en daarnaast zal voor de werkgever het eventuele wangedrag niet altijd direct duidelijk zijn. Dit onderzoek dient wel snel uitgevoerd te worden waarna de werkgever u direct kan meedelen welke sancties hij treft.

Dringende reden - op staande voet ontslagen

Aangetoonde diefstal of verduistering levert in het algemeen een dringende reden op die ontslag op staande voet rechtvaardigt, ongeacht de waarde van de gestolen of verduisterde goederen. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. 

De werkgever zal bij constatering van een dringende reden, zoals een strafbaar feit, onverwijld actie moeten ondernemen. Dat kan een schriftelijke mededeling van ontslag op staande voet zijn. Zorg dat u zo snel mogelijk juridisch advies gaat inwinnen zodat ook snel de juiste maatregelen genomen kunnen worden om de schade te minimaliseren.   

Bij veroordeling door de strafrechter kunt u als straf een boete opgelegd krijgen, maar ook een taakstraf of gevangenisstraf behoren tot de mogelijkheden. De strafmaat hangt af van de omstandigheden van het geval en of het de eerste keer is dat u voor dit strafbare feit wordt veroordeeld. 

Gevolgen voor strafblad en uitkering

Bij veroordeling krijgt u een strafblad. Dit betekent dat het lastiger wordt om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Deze verklaring wordt steeds vaker gevraagd en is in sommige branches zelfs verplicht. Voor het vinden van een nieuwe baan kan een strafblad dus erg vervelend zijn.

Bij ontslag wegens een misdrijf wordt door het UWV meestal ook geen WW-uitkering verstrekt in verband met verwijtbaar ontslag. U kunt dus snel in de financiele problemen komen. Informeer ook naar de mogelijkheden van een pro deo advocaat.

Schadevergoeding 

Voor een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat kan schade ontstaan. Geprobeerd kan worden om deze schade te verhalen op de werknemer die ontslagen is. De gedachte is dat kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld vervangend personeel, onderzoekskosten en imagoschade.

Het precies aantonen van de schade kan lastig zijn. Dat kan betekenen dat andere manieren worden gezocht om een schadevergoeding te verhalen. Bijvoorbeeld door uit te gaan van de loonkosten als de werknemer volgens de termijn in zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd.

Onterecht gegeven ontslag op staande voet

Regelmatig geeft een werkgever ontslag op staande voet in een opwelling, dus zonder voldoende concrete bewijzen. De werknemer kan zich hiertegen dan vaak met succes verzetten. Het ontslag wordt dan ongedaan gemaakt of, wanneer de arbeidsrelatie te zeer is verstoord, kan de werkgever verplicht worden een ontslagvergoeding te betalen aan de werknemer.

Begin met het zo snel mogelijk inwinnen van juridisch advies. Daarbij kan een ontslagspecialist u helpen om alle feiten op een rijtje te zetten. De arbeidsrecht advocaat kan ook onderzoeken in hoeverre de werkgever zich heeft gehouden aan de regels die gelden bij het ontslag op staande voet.

Over het algemeen stuurt u een protestbrief waarin u aangeeft van mening te zijn dat het ontslag onterecht is en geeft u aan dat u verwacht dat uw loon doorbetaald wordt. Afhankelijk van de reactie van de werkgever kan een vervolgstap zijn dat u een kortgedingprocedure start. 

Ontslagvergoeding 

Als blijkt dat een ontslag op staande voet, bijvoorbeeld bij diefstal of fraude, onterecht is kunt u proberen een schadevergoeding te verhalen op de werkgever. Zelfs bij een onterecht ontslag zal er al snel sprake zijn van een vertrouwensbreuk waardoor toch wordt overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Als u weinig tot niets te verwijten valt waar het gaat om het ontslag zijn er wellicht mogelijkheden tot een ontslagvergoeding. Voor specialistisch advies kunt u contact opnemen met onze strafrecht- en arbeidsrecht advocaten.

Specialistenwerk ontslag bij diefstal en fraude

Bij ontslag wegens een strafbaar feit heeft u een deskundig advocaat nodig met kennis van zowel het arbeidsrecht als van het strafrecht. Vele van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in zowel het arbeidsrecht als in het strafrecht en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie én tegen uw werkgever, zo mogelijk op basis van pro deo.

Het is raadzaam om zo snel mogelijk actie te nemen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.  Dit kan gaan om het ontslag dat u wellicht niet terecht vindt. Het kan ook gaan om de strafrechtelijke procedure wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. 

Pro deo advocaat

Meestal is het mogelijk om juridische bijstand bij ontslag op basis van pro deo te behandelen. Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag