Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Aanzetten tot zelfmoord

Iemand aanzetten tot het plegen van zelfmoord is een strafbaar feit. Het aanzetten tot zelfmoord is een misdrijf en kan u een forse straf opleveren.

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in bijstand aan verdachten van aanzetten tot zelfdoding of hulp bij zelfmoord en kunnen u daarom uitstekend bijstaan u uw verweer tegen justitie, ook pro deo.

Straffen aanzetten tot zelfmoord
Aanzetten tot zelfdoding is strafbaar gesteld in artikel 294 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie;
  2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Vrijspraak
Volgens de wet is zelfmoord niet strafbaar maar hulp erbij wel. Maar hierop zijn wel uitzonderingen, sommige hulp is namelijk wel toegestaan. De grens tussen wat wel toegestaan is en wat niet is moeilijk aan te geven. In de huidige omstandigheden is het nog altijd zo dat allen die betrokken zijn bij een zorgvuldige zelfdoding of euthanasie – de persoon zelf, maar ook familie, geliefden, intimi en andere betrokkenen – op hun hoede moeten zijn. Het kan namelijk zijn dat de Officier van Justitie (OvJ) besluit u te vervolgen.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Geweldsmisdrijven

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag