Selecteer een pagina

Wanneer kan iemand worden vervolgd?

Vervolging – Politie en Justitie

U kunt worden vervolgd indien er een redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Officier van Justitie beslist of al dan niet vervolging wordt ingesteld. Indien de Officier van Justitie vervolging instelt dan brengt hij een dagvaarding uit. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk een advocaat in de arm te nemen.

Opsporing door politie en Openbaar Ministerie (OM)

Als ergens een strafbaar feit is gepleegd, zoals bijvoorbeeld een overval, dan is het opsporingswerk een taak van de politie. De politie zoekt naar sporen, hoort getuigen en slachtoffers, houdt verdachten aan en legt alle gegevens vast in een proces-verbaal.

De eindverantwoordelijkheid voor de opsporing ligt bij het Openbaar Ministerie. Vooral als het om zware misdrijven gaat, geeft de officier van justitie direct leiding aan het onderzoek. De officier van justitie houdt daarbij in de gaten dat de opsporing zorgvuldig en eerlijk verloopt. Dat wil zeggen: conform de wettelijke regels.

Dwangmiddelen justitie

Om het opsporingswerk goed te kunnen doen, kan de officier van justitie opdracht geven bepaalde dwangmiddelen te gebruiken. Bijvoorbeeld het in beslag laten nemen van gestolen voorwerpen of het door de politie laten aanhouden van een verdachte die niet op heterdaad is betrapt. Als het Openbaar Ministerie zware dwangmiddelen wil gebruiken, moet het daartoe eerst toestemming aan de rechter-commissaris vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huiszoeking of het afluisteren van de telefoon.

Vervolging door het Openbaar Ministerie

Zodra het Openbaar Ministerie de rechter in een strafzaak betrekt, is de vervolging begonnen. Soms is dat al voordat iemand in de rechtszaal verschijnt. De rechter kan op verzoek van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld opdracht geven iemand in voorlopige hechtenis te nemen, als deze ervan wordt verdacht een ernstig misdrijf te hebben gepleegd. We spreken dan ook wel van voorarrest.

Sepot

Niet alle strafbare feiten waarnaar een opsporingsonderzoek wordt ingesteld, komen voor de rechter. Soms besluit de officier van justitie niet te vervolgen. We zeggen dan dat hij de zaak seponeert, bijvoorbeeld als de politie te weinig bewijs heeft kunnen verzamelen. Rechtstreeks belanghebbenden zoals slachtoffers die het niet eens zijn met een sepot kunnen een klacht indienen bij het gerechtshof (art. 12 Wetboek van Strafvordering – beklagzaken). Als het hof de klacht gegrond verklaart, moet het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overgaan.

Transactie – boete

De officier van justitie kan ook besluiten tot het opleggen van een boete (transactievoorstel). Dit gebeurt vaak bij relatief eenvoudige vergrijpen zoals winkeldiefstal of een vechtpartij. Bij een transactie betaalt de verdachte een bepaald boetebedrag aan het Openbaar Ministerie. Ook kan de officier van justitie zelfstandig 120 uur taakstraf aanbieden. De betrokkene hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Het is vaak mogelijk om de Officier van Justitie een transactievoorstel te laten doen en de dagvaarding in te trekken. Het is meestal niet verstandig om te wachten op een dagvaarding als er al een transactievoorstel is.

Dagvaarding voor strafrechter

Als de officier van justitie niet overgaat tot seponering en ook geen boete oplegt dan volgt de gang naar de strafrechter. Het Openbaar Ministerie zal aan de verdachte dan een dagvaarding toezenden. Dit een brief waarin de verdachte wordt opgeroepen op een bepaalde datum, tijd en plaats voor de rechter te verschijnen en van welke strafbare feiten hij wordt verdacht. De opsomming van de feiten waarvoor een verdachte terecht moet staan, heet tenlastelegging. Jaarlijks stuurt het parket Amsterdam ongeveer 18.000 dagvaardingen de deur uit.

Heeft u een dagvaarding ontvangen, neem dan direct contact op voor advies en bijstand door één van de gespecialiseerde advocaten van LS Advocaten Strafrecht.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 50 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3
  Z

  Nr. 1 strafrechtnetwerk

  Z

  Conform gedragsregels Nova

  Z

  Advocaten in heel Nederland