Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Verkrachting en aanranding

Verkrachting en aanranding zijn twee verschillende en ernstige zedenmisdrijven. Op het plegen van verkrachting of aanranding staan hoge straffen. Wanneer u wordt aangehouden en wordt veroordeeld voor een van deze delicten kan u een gevangenisstraf of taakstraf worden opgelegd. Ook krijgt u een strafblad dat gedurende uw hele leven blijft bestaan. Een LS Advocaat is er voor verdachten, daders en slachtoffers. Zij behandelen alle soorten zedendelicten in heel Nederland.

Verkrachting
In artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht (verkrachting) is bepaald dat: "Hij die door geweld of een ander feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnen dringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of een geldboete van de vijfde categorie."

Centraal staat het binnendringen van het lichaam, terwijl het slachtoffer hier niet mee heeft ingestemd. Er moet een vorm van dwang bestaan. De dwang kan bestaan uit geweld, chantage of bedreiging.

In beginsel kan de binnendringing van het lichaam in elke lichaamsholte plaatsvinden, waardoor strafbaarheid kan ontstaan. Die binnendringing kan tevens plaatsvinden met vingers, penis of andere lichaamsdelen of voorwerpen. In tegenstelling tot vorige jurisprudentie en wat veel mensen denken, is recentelijk bepaald dat een tongzoen geen verkrachting is.

Bewezen moet worden dat de verdachte dwangmiddelen en geweld heeft gebruikt en dat er sprake is van seksueel binnendringen. Vaak worden verkrachting en aanranding beide ten laste gelegd. Wanneer verkrachting - met name de binnendringing van het lichaam - niet kan worden bewezen, is het wel mogelijk dat u wordt veroordeeld vanwege aanranding.

Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen. Onze advocaten kunnen er dan op toe dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie worden nageleefd. Daarnaast kan tijdens het onderzoek nog ontlastend bewijs worden gezocht en kunnen specifieke onderzoekswensen worden ingediend. Ook zijn getuigenissen in een vroeg stadium betrouwbaarder.

Aanranding
Aanranding is iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling. In de wet staat dit omschreven als "aanranding van de eerbaarheid." Ontuchtige handelingen zijn handelingen met een seksuele strekking die in strijd zijn met de sociaal-ethische normen. Deze handelingen bestaan vaak uit het ongewenst aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen.

Het verschil met verkrachting is dat bij verkrachting sprake is van binnendringen van het lichaam, dit is niet het geval bij aanranding. Indien u wordt beschuldigd van aanranding zal dat een enorme impact hebben voor u hebben en uw omgeving. Zowel mannen als vrouwen kunnen verdachte zijn van een verkrachting of aanranding.

Valse aangifte verkrachting of aanranding?
Regelmatig wordt aangifte gedaan van zedendelicten als aanranding of verkrachting. Niet alle aangiftes worden echter naar waarheid afgelegd. Regelmatig komen valse aangiftes voor. Dit kan gemakkelijk gebeuren omdat er vaak maar één getuige is en weinig ander bewijs. Ook in dit geval dient u het advies in te winnen van een advocaat van LS Advocaten Strafrecht om uw naam te zuiveren en om vervolging te voorkomen. Na een veroordeling kan het soms lonen in hoger beroep te gaan na een valse aangifte. Een LS Advocaat kan u adviseren of hoger beroep voor u zinvol is.

Dagvaarding ontvangen?
Het kan zijn dat u een dagvaarding heeft ontvangen of dat u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een strafrechtspecialist. Door de snelle inschakeling van een advocaat kan snel een start gemaakt worden met uw verdediging. Er is dan genoeg tijd om een processtrategie te bepalen of bepaalde onderzoeksverzoeken in te dienen. Niet alleen wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, maar ook wanneer u slechts voor verhoor moet opdagen moet u een advocaat inschakelen. Onze advocaten zien er namelijk op toe dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie worden nageleefd. Indien de regels voor verhoor niet juist worden nageleefd zal dat door de advocaat naar voren worden gebracht. Dit heeft consequenties voor uw vervolging.

Strafblad en VOG
De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Zedenmisdrijf

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag