Selecteer een pagina

VOG – Verklaring omtrent gedrag en strafblad

Op deze pagina leest u de gevolgen van een veroordeling voor de verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het strafblad.

Na een strafrechtelijke veroordeling kunt u een straf opgelegd krijgen. Dit kan variëren van een celstraf tot een eenvoudige geldboete. Naast de straffen moet u zich ook realiseren dat een strafrechtelijke veroordeling vergaande gevolgen voor uw toekomst kan hebben.

Gratis eerste gesprek
Wilt u snel weten waar u aan toe bent en wat u het beste kunt doen? Bel 088 - 629 00 50 voor een gratis eerste gesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

advocaat verkeersdelict

Heeft u te maken met een VOG? Wij helpen u.

Hier vind u meer informatie omtrent een verklaring omtrent gedrag en strafblad:

Justitiële documentatie (strafblad)

Het strafblad heet officieel: uittreksel justitiële documentatie. In dit uittreksel vindt u al uw veroordelingen en aanrakingen met justitie. Wat er in staat hangt natuurlijk af van wat u allemaal op uw kerfstok heeft. In ieder geval het volgende wordt opgenomen in uw strafblad:

 • Veroordelingen voor een misdrijf.
 • Zware overtredingen (in ieder geval niet de bekende verkeersboetes die u krijgt van het CJIB).
 • Transacties. Deze worden opgenomen als aantekening, niet als registratie.
 • Ontvangen strafbeschikking indien het gaat om een misdrijf of een boete hoger dan EUR 100,00.

Overtredingen blijven vijf jaar staan in uw justitiële documentatie, misdrijven 20 of 30 jaar. Zedendelicten vormen een uitzondering: deze gegevens blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Bij de oplegging van een celstraf van meer dan drie jaar gelden andere, langere termijnen. Een LS Advocaat kan u vertellen hoelang dit in uw situatie is. Ook veroordelingen krachtens het jeugdstrafrecht wijken af van de hoofdregel.

Wat niet van belang is en welke ook niet worden opgenomen in uw strafblad zijn:

 • Vrijspraken
 • Uitspraken tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie
 • Beslissing tot niet vervolgen omdat de betrokken persoon ten onrechte als verdachte is aangemerkt
 • Technische sepots
 • Sepotgrond die ziet op de omstandigheid dat iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt
 • Sepotgrond die ziet op de omstandigheid dat de verdachte een politieambtenaar betreft en uit onderzoek blijkt dat hij binnen de wettelijke kaders heeft gehandeld en rechtmatig geweld heeft aangewend

Let op bij snelrecht en het lik op stuk beleid. Informeer vooraf bij onze gespecialiseerde advocaten naar de gevolgen voor het strafblad.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 50 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.  Upload hier uw dagvaarding

  Gewenste terugbelmoment

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3

  Gevolgen registraties in justitiële documentatie

  De gevolgen van een of meerdere registraties kunnen vergaand zijn. Zo is het mogelijk dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Deze verklaring wordt soms door werkgevers verlangd, wanneer het gaat om een specifieke positie waarbij het verleden van een kandidaat bij kan dragen of hij of zij past in die positie. Soms komt het voor dat uw gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
  De VOG wordt geweigerd wanneer het gepleegde strafbare feit relevant is voor de betreffende positie of functie. Er gekeken tot vier jaar voorafgaand aan het verzoek voor een VOG.

  Afgifte VOG en inzage

  Niet voor iedere arbeidspositie heeft u een VOG nodig. Wetgeving bepaalt voor welke posities in ieder geval een VOG vereist is. Hierbij kunt u denken aan de functie van docent, politieagent, taxichauffeur of gastouder. Ook voor bepaalde activiteiten kunt u een VOG nodig hebben. Denkt u hierbij aan een lidmaatschap van een schietvereniging. Daarnaast kan een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verlangt van de kandidaat.
  Voordat u een VOG aanvraagt, of puur uit interesse, kunt u inzage krijgen in uw strafrechtelijke verleden. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst.

  Weigering VOG verklaring

  Wanneer u geen strafbare feiten heeft gepleegd hoeft u niet bang te zijn dat u de VOG niet krijgt. Als u wel veroordeeld bent vanwege een strafbaar feit, beoordeelt Justis namens de staatssecretaris van Justitie of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een goed voorbeeld van een terechte weigering is de VOG die niet wordt afgegeven aan een taxichauffeur die herhaaldelijk veroordeeld werd vanwege rijden onder invloed. De strafbare feiten en de positie moeten in elk geval een relatie hebben.
  Voordat een Verklaring Omtrent Gedrag wordt geweigerd, wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Als ook uw reactie op de weigering wordt afgewezen wordt de beslissing definitief. Tegen dit besluit kunt u vervolgens officieel bezwaar aantekenen. Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kunt u in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Een LS Advocaat kan u bijstaan in alle procedures en zal er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

  De rol van een LS-strafrechtadvocaat

  Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een onterechte verdenking. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

  Pro deo advocaat

  Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

   

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafzaken

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  De advocaten aangesloten bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrecht advocaten hebben wij een landelijke dekking in heel Nederland.

  NL 230x272v3
  Direct contact met een jurist?