Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Verboden drugsbezit

U bent strafbaar wanneer u drugs bezit, produceert, verhandelt of smokkelt. Dat geldt zowel voor softdrugs als harddrugs. De Opiumwet stelt het gebruik van drugs niet strafbaar. Om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten regels hanteren welke drugsgebruik in aangewezen gebieden strafbaar maakt. Op die plekken kunt u bijvoorbeeld aangehouden worden als u een joint rookt.

Bent u opgepakt voor verboden drugsbezit of heeft u een dagvaarding ontvangen? Of u schuldig bent of niet doet voor ons niet ter zake; LS Advocaten Strafrecht is gespecialiseerd in drugsdelicten en kan u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer.

Beleid in Nederland
Het beleid voor drugs in Nederland is gericht op het voorkomen en beperken van risico's van drugsgebruik voor de samenleving, voor de gebruiker zelf en voor zijn directe omgeving. In Nederland is een onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. In de Opiumwet worden namelijk twee lijsten met middelen benoemd. De middelen op lijst I zijn gevaarlijker dan de middelen die op lijst II staan vermeld. Lijst I behandelt de harddrugs en middelen uit lijst II zijn de zogenaamde softdrugs.

Dit onderscheid is bepalend voor de uiteindelijke strafmaat. Harddrugs worden in Nederland niet gedoogd en op het bezit daarvan staan forse straffen. U kunt vier jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Drugsbezit
In Nederland is het verboden om drugs te bezitten. Politie en justitie houden zich echter voornamelijk bezig met het opsporen en vervolgen van het bezit van grote hoeveelheden drugs. Wel is het verboden om ook hasj of wiet te bezitten. Het komt erop neer dat het bezit van cannabis wel als een overtreding wordt gezien, maar dat het niet wordt vervolgd indien u afstand doet van de drugs na ontdekking door opsporingsambtenaren. Dit heeft te maken met het gedoogbeleid in Nederland.

Op het bezitten van harddrugs staan forse straffen. In Nederland is het toegestaan om 5 gram softdrugs te bezitten. Wanneer u tussen de 5 en 30 gram softdrugs bezit kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Wanneer u meer dan 30 gram softdrugs bezit kan u een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar worden opgelegd en/of een hoge geldboete

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Duidelijk is dat de verdenking of veroordeling vanwege een drugsdelict een hoge straf op kan leveren. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een onterechte verdenking. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak. 

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina drugsbezit- drugshandel

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag