Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Uitlevering - Overlevering - WOTS

Strafzaken kunnen ook een internationaal element bevatten. U kunt als buitenlander bijvoorbeeld in Nederland worden berecht en uw straf uitzitten in een ander land. Anderzijds kunt u als Nederlander in het buitenland worden berecht en een verzoek indienen om in Nederland uw straf te mogen uitzitten. 

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht beschikken over uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van het internationaal strafrecht, zoals uitlevering en overlevering door en aan andere landen (WOTS), zowel binnen als buiten de EU.

De advocaten kunnen u bijstaan bij deze vaak lastige kwesties en helpen u bij het voeren van een goed verweer of bij een uitleveringsverzoek, ook op basis van pro deo.

Internationaal strafrecht advocaat

In het internationaal strafrecht kan het gaan om misdrijven die begaan zijn in het buitenland of in Nederland. Zo kan een persoon uit Nederland uitgeleverd worden aan een ander land teneinde berecht te worden voor misdaden in het betreffende land. Vice versa is ook mogelijk.

Daarnaast is het internationale strafrecht ook relevant bij het uitzitten van een straf in Nederland, waarbij een veroordeelde door een buitenlandse rechter is berecht en veroordeeld.

Uitlevering door Nederland

Een uitlevering is het uitzetten van een persoon door de Nederlandse overheid naar een land waar berechting wacht. Dit kan van toepassing zijn wanneer een verdachte in het buitenland een misdaad heeft begaan.

Een uitlevering is een strikte procedure. U wordt nooit zomaar uitgeleverd. Tevens moet het altijd gaan om een land waarmee Nederland een verdrag (uitleveringsverdrag) heeft gesloten. Ook moet de begane misdaad in Nederland strafbaar zijn en moet er in het land van bestemming een stabiel rechtssysteem bestaan.

Een uitleveringsverzoek kunt u (of uw advocaat) aanvechten bij de rechtbank. Ook kunt u wachtende de uitlevering in detentie worden gezet.

Overlevering

Een overlevering is ongeveer hetzelfde als een uitlevering. Bij een overlevering gaat het echter altijd om een land binnen de Europese Unie (EU). Ook de procedure is anders. De procedure is korter en duurt maar 60 dagen in tegenstelling tot de uitleveringsprocedure van maximaal 8 maanden.

U kunt een overlevering aanvechten bij de Rechtbank Amsterdam. Het is verstandig hierbij een advocaat in te schakelen.

WOTS verdrag

WOTS staat voor: Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen en ziet op Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Wanneer u veroordeeld bent in het buitenland, kunt u mogelijk de straf hier in Nederland uitzitten. Het grote voordeel hiervan is dat u uw straf in Nederland kan uitzitten en makkelijker contact met familie en vrienden kunt onderhouden. Voor de buitenlandse overheid is het grote voordeel dat ze van u af zijn.

Als vereiste van een WOTS procedure geldt wel dat het betreffende land een verdrag moet hebben gesloten met Nederland. Wanneer u de straf in Nederland kunt uitzitten, transformeert de Nederlandse rechter uw straf om naar Nederlandse maatstaven. Dit kan soms een lagere straf tot gevolg hebben.

Specialiteitsbeginsel

Het specialiteitsbeginsel houdt in dat de verdachte door het land dat om zijn uitlevering vraagt niet mag worden vervolgd voor een ander feit dan waarvoor zijn uitlevering werd toegestaan.

Advocaat Uitlevering

Dreigt er voor u een uitlevering of overlevering, of wilt u een straf in Nederland uitzitten? Raadpleeg dan één van onze advocaten gespecialiseerd in het internationaal strafrecht.

Pro deo strafrechtadvocaat

Vaak is het mogelijk om WOTS-zaken (uitleveringszaken en overleveringszaken) en andere internationale strafzaken te behandelen op basis van pro deo. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag