Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Stalking - Belaging

Stalking of belaging is een strafbaar feit waarbij iemand herhaaldelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van iemand anders. Stalking komt neer op het stelselmatig lastigvallen van een persoon, bijvoorbeeld door te roddelen, te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, te posten bij de woning, te bedreigen, of eigendommen te beschadigen. Het slachtoffer van stalking wordt in zijn of haar privacy aangetast, met de bedoeling om angst aan te jagen of iets aan te doen.

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn ervaren met bijstand aan verdachten van stalking en kunnen u daarom uitstekend bijstaand staan bij uw verweer, ook pro deo.

Ook slachtoffers van stalking hebben vaak recht op een (pro deo) advocaat.

Strafbare stalking
Stalking is strafbaar gesteld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht:
  1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
In de meeste gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen, maar er zijn ook vele andere situaties waarbij sprake is van stalking.

Er is pas sprake van het strafbare feit stalking wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. De stalking is structureel
  2. De stalking is opzettelijk

Er is geen sprake van stalking wanneer twee mensen bijvoorbeeld ruzie hebben of wanneer de contacten wederzijds zijn.

Stalking gaat vaak samen met andere strafbare feiten. Daarbij kunt u denken aan:

Als de stalking een of meerdere van deze strafbare feiten als gevolg heeft, kan dat grote gevolgen hebben voor de strafmaat. Een advocaat strafrecht kan u vertellen wat u te wachten staat als u verdachte bent in een strafzaak en kan uw verdediging voeren.

Slachtoffers van stalking kunnen via een advocaat schadevergoeding eisen van de dader en mogen tijdens de zitting spreken (spreekrecht slachtoffers).

Straffen stalking
De straffen die wegens stalking door de rechter kunnen worden opgelegd variëren van werkstraffen van 24 uur tot gevangenisstraffen van één jaar, vaak met een voorwaardelijk deel om hulpverlening en toezicht mogelijk te maken. Ook de oplegging van een gebiedsverbod is mogelijk.

Voorkomen strafoplegging stalking
Wordt u verdacht van stalking of heeft u in verband met stalking een dagvaarding ontvangen, aarzel niet en schakel een ervaren strafrechtadvocaat in. Bij veroordeling kan schade (inclusief letselschade) op u worden verhaald.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag