Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Penitentiair Recht

Als u bent gedetineerd in een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting (gevangenis) of tbs instelling, dan gelden de regels van het Penitentiair Recht.

Wanneer er geschillen ontstaan over de rechten van gedetineerden of over een opgelegde sanctie of maatregel, of wanneer u het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur of selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie, kan een bij LS Advocaten Strafrecht aangesloten strafrechtadvocaat u bijstaan bij een beklagzaak of beroepszaak, ook pro deo.

In bijna al deze gevallen kunnen onze advocaten u gratis bijstaan op basis van pro deo rechtshulp. Diverse van onze advocaten penitentiair recht hebben jarenlang ervaring en uitgebreide expertise opgebouwd in beklag- en beroepszaken en TBS.

Wat is Penitentiair Recht

Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de overheid om dient te gaan met gedetineerden en tbs-gestelden.

Voor verdachten en veroordeelden in detentie in een huis van bewaring of in een gevangenis geldt de Penitentiaire Beginselenwet. Voor minderjarigen is dat de Beginselenwet Justitiƫle Jeugdinrichtingen. Voor tbs-gestelden geldt de Beginselenwet Verpleging Ter Beschikking Gestelden.

Het gaat in deze wetten om de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden - dit zijn mensen wiens vrijheid is ontnomen - en de rechtsbijstand van hen in beklagzaken en beroepszaken (ook wel aangeduid als: klachtzaken gedetineerden).

De procedure

Wanneer u het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur of selectieambtenaar van het ministerie van Justitie kunt u beklag indienen bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar u verblijft. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van uw bezoek- of verlofregeling, of een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting. Let op: de termijn om in beklag te gaan is kort: zeven dagen!

Uw klacht wordt over het algemeen behandeld op een beklagzitting, waar u en de directie van de inrichting of tbs-kliniek, waar u verblijft, het woord kunnen voeren. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. De Commissie kan uw klacht niet-ontvankelijk verklaren, gegrond verklaren of ongegrond verklaren. Bij een gegrondverklaring heeft de Commissie van Toezicht de mogelijkheid om een financiƫle compensatie vast te stellen.

Wordt uw klacht ongegrond verklaard? Dan kunt u in beroep bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dit moe u doen binnen zeven dagen na ontvangst van de uitspraak. De RSJ bepaalt hoe het beroep wordt afgedaan. Tegen de uitspraak van de RSJ kunt u geen rechtsmiddel inzetten.

Belangenvereniging gedetineerden

Een detentie maakt diepe impact en kan allerlei neven effecten hebben, op persoonlijk en financieel gebied. Mede daarvoor is Bonjo opgericht. Dit is een belangenvereniging voor gedetineerden, door gedetineerden.

Bonjo biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid aan gedetineerden om in contact te komen met ervaringsdeskundigen. Ook voor ex-gedetineerden is Bonjo actief. Er zijn leden die helpen met tijdelijke huisvesting, er zijn buddy projecten en een aantal leden specialiseren zich in het vinden van werk na een detentie.

Meer informatie vind u op hun website bonjo.nl

Pro deo advocaat

Vrijwel altijd is het mogelijk om rechtshulp bij geschillen tussen gedetineerden en de inrichting waar zij verblijven op basis van pro deo te behandelen. Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag