Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Overtreding Arbeidstijdenwet Vervoer

Het strafrecht speelt bij de Arbeidstijdenwet tegenwoordig minder een rol dan voorheen. Vrijwel alle zaken vallen onder het Bestuursrecht en worden afgedaan met een bestuurlijke boete. De boetes opgelegd via de bestuurlijke boete zijn vaak vele malen hoger dan ze ooit in het strafrecht zijn geweest.

Het is belangrijk om vanaf het eerste moment een advocaat in te schakelen, zelfs nog voor de (bedrijfs-)controle, maar in ieder geval bij een brief met het voornemen tot opleggen van een boete, waarbij een bezwaartermijn geldt van veertien dagen.

Controle arbeidstijden chauffeurs
Chauffeurs die vervoer over de weg verrichten zijn gebonden aan de Europese regels voor rij- en rusttijden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert de rij- en rusttijden bij het beroepsvervoer en sinds 1 januari 2011 ook bij het eigen vervoer op de volgende manieren:

  • Langs de kant van de weg (tachograaf of digitale tachograaf);
  • Bij een bedrijfscontrole, te weten een fysieke bedrijfscontrole of een verzoek om de registratiegegevens over een bepaalde periode aan te leveren.

Daarnaast zijn er voor ondernemers en beroepschauffeurs in het wegvervoer nog een groot aantal wetten en regelingen. Overtreding hiervan kan soms een economisch delict opleveren. Gezien de complexiteit van de vele regelgevingen raden wij u aan direct de vakkundige expertise in te roepen van LS Advocaten Strafrecht.

Bestuurlijke boete
Heeft u een bestuurlijke boete opgelegd gekregen? Tegen een boetebeschikking kunt u bezwaar indienen. In dit bezwaar kunt u feiten en omstandigheden aanvoeren die de Arbeidsinspectie tot een andere beslissing moet bewegen. Een advocaat kan u bijstaan de juiste juridische argumenten aan te dragen. Op verzoek kunt u gehoord worden na het indienen van het bezwaarschrift.

Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Tegen een afwijzing van uw bezwaren kunt u beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Een advocaat kan uw verdediging voorbereiden en de rechtbank overtuigen te beslissen in uw voordeel. Neem altijd zo snel mogelijk contact op met een advocaat in verband met de fatale bezwaar- en beroepstermijnen.

De rol van een LS-strafrechtadvocaat
Heeft u als chauffeur of als ondernemer van de inspectie een boete of dagvaarding gekregen of bent u door de politie verhoord of aangehouden wegens het een overtreding van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer? Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en het verkeersstrafrecht en kunnen uw verweer zo spoedig mogelijk organiseren, ook pro deo.

Pro deo advocaat
Voor chauffeurs is het soms mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Verkeersmisdrijven

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag