Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Ontucht en incest

Naast verkrachting en aanranding bestaan er meer handelingen die als zedenmisdrijf strafbaar zijn gesteld. Soms wordt naast verkrachting of aanranding ontucht ten laste gelegd. Ontucht omvat vele handelingen die niet als verkrachting of aanranding worden aangemerkt, maar zeer zeker wel strafbaar zijn.

Daarnaast is er incest. Incest heeft betrekking op ontucht binnen familiale kring. Een LS Advocaat staat verdachten bij die voor verhoor bij de politie moeten komen, een dagvaarding hebben ontvangen of in hoger beroep willen. Ook slachtoffers zijn bij de advocaten welkom om hun spreekrecht uit te kunnen oefenen, of een schadevergoedingsclaim willen indienen.

Ontucht
Ontucht omvat alle handelingen met een seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. Of sprake is van ontuchtige handelingen moet bepaald worden aan de hand van de strekking van de handeling en de intentie van de dader. Voorbeelden van ontucht zijn:

 • Verkrachting
 • Aanranding
 • Produceren kinderporno
 • Seksuele penetratie van iemand beneden de zestien maar boven de twaalf jaar
 • Seksuele penetratie van een wilsonbekwame
 • Seksuele penetratie van iemand onder de twaalf
 • Ontucht met iemand onder de zestien of met wilsonbekwame
 • Ontuchtige handelingen met misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht met persoon jonger dan achttien jaar
 • Seks met dieren

Dit zijn slechts voorbeelden. De begrippen ontucht en ontuchtige handelingen zijn zeer ruim en kunnen vele handelingen beslaan. Vaak wordt het plegen van ontuchtige handelingen ten laste gelegd naast het plegen van een verkrachting. Wanneer verkrachting of aanranding niet kunnen worden bewezen, is een bewezenverklaring van het plegen van ontucht alsnog mogelijk. Op die manier probeert het Openbaar Ministerie alsnog een verdachte veroordeeld te krijgen.

Een LS Advocaat kan u precies vertellen wat de consequenties zijn van uw gepleegde gedrag en u bijstaan in een verhoor bij de politie of u verdedigen in de rechtbank.

Incest
Incest is een bijzondere vorm van ontucht. Incest is geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten. Tegenwoordig reikt de term incest echter verder. Ook gemeenschap tussen niet bloedverwanten kan als incest gezien worden. Voorbeelden zijn de gemeenschap tussen een stiefouder en kind of een kind met een volwassene met een opvoedende of verzorgende taak.

Incest komt het meeste voor tussen kinderen en volwassenen. Een meer gebruikte term is seksueel misbruik. In deze vorm is het ook pedofilie. De ouder maakt mentaal, fysiek of via positioneel overwicht misbruik van het kind. Zoals gezegd kan deze vorm van incest ook niet-bloedverwanten betreffen.

Incest kan tevens andere zedendelicten inhouden:

 • Verkrachting bij seksuele binnendringing van het lichaam
 • Aanranding

Wat u precies ten laste wordt gelegd hangt af van alle feiten en omstandigheden. Een LS advocaat kan uw situatie beoordelen en uw processtrategie bepalen.

Incest is overigens niet altijd strafbaar. Wanneer het gaat om geslachtsgemeenschap tussen twee volwassenen, waarmee zij hebben ingestemd, is geen sprake van een strafbaar feit. Dit kan wel leiden tot inteelt. Verboden is het echter niet.

Dagvaarding of uitnodiging voor verhoor ontvangen?
Het kan zijn dat u een dagvaarding heeft ontvangen of dat u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen. Door de snelle inschakeling van een advocaat kan snel een start gemaakt worden met uw verdediging. Er is dan genoeg tijd om een processtrategie te bepalen of bepaalde onderzoeksverzoeken in te dienen. Niet alleen wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, maar ook wanneer u slechts voor verhoor moet opdagen moet u een advocaat inschakelen. Onze advocaten zien er namelijk op toe dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie worden nageleefd. Indien de regels voor verhoor niet juist worden nageleefd zal dat door de advocaat naar voren worden gebracht. Dit heeft consequenties voor uw vervolging.

Strafblad en VOG
De veroordeling vanwege het plegen van ontucht of incest wordt opgenomen in uw justitiƫle documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar.

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Duidelijk is dat de verdenking of veroordeling vanwege ontucht of incest uw leven verandert. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Pro deo advocaat
Vaak kan een advocaat uw zaak op basis van pro deo behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw strafzaak in behandeling neemt.

Ga terug naar hoofdpagina zedenmisdrijf
Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag