Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Mishandeling

Het meest voorkomende geweldsdelict is de mishandeling. Bij een mishandeling wordt door de dader geweld gebruikt tegen een ander persoon of meerdere personen.

Het slachtoffer kan hiervan aangifte doen en het Openbaar Ministerie kan besluiten de dader te vervolgen. Er bestaan verschillende soorten mishandeling:

Als u voor de rechter moet verschijnen hangt u een hoge straf boven het hoofd. Een strafrechtadvocaat kan voor u de negatieve gevolgen zo veel mogelijk beperken en uw verdediging verzorgen.

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in geweldsdelicten en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer bij justitie, ook pro deo.

Mishandeling - Wetboek van Strafrecht

Mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 Wetboek van Strafrecht. Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Wanneer uw handeling erop gericht is geweest om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen dan spreekt men over zware mishandeling.

Het verschil tussen letsel en zwaar lichamelijk letsel hangt af van de algemeen geldende genezingsduur. Het zwaarst bestraft wordt mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg.

Straffen mishandeling

Op basis van artikel 300 Wetboek van Strafrecht kan de rechter bij veroordeling de volgende straffen opleggen:
  1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie;
  2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie (zware mishandeling);
  3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie;
  4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid;
  5. Poging tot mishandeling is niet strafbaar. 

Er zijn ook enkele factoren die strafverzwarend kunnen werken zoals mishandeling van vader, moeder, kind, echtgenoot, levensgezel of ambtenaar in dienst. 

Slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent geworden van (zware) mishandeling is het raadzaam om direct naar de politie te gaan. Natuurlijk om aangifte te doen maar ook voor het vaststellen en vastleggen van het letsel.

Als de zaak voor de rechter komt is het mogelijk dat u zich als benadeelde partij in de strafzaak voegt. Op die manier mag u tijdens de zitting spreken en vertellen wat het misdrijf met u gedaan heeft. Ook kunt u vaak schadevergoeding krijgen van de dader. Medische kosten of schade aan goederen kunt u vergoed krijgen. Een LS Advocaat kan u adviseren en bijstaan gedurende de strafprocedure.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een geweldsmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiƫle documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Een dergelijke verklaring kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij het zoeken van een baan of bepaalde functie. 

De rol van een LS strafrechtadvocaat

Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Geweldsdelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag