Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Letselschade door misdrijf

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf? Lijd u letselschade vanwege een misdrijf? Of wilt u zich in een strafzaak voegen om uw (letsel-)schade vergoed te krijgen? Een LS advocaat heeft zowel kennis van het strafrecht als van letselschade en kan u optimaal bijstaan om uw schade te verhalen op de dader. In de meeste gevallen is dit voor u kosteloos. Neem contact op met een advocaat om uw zaak te bespreken.

Letselschade
Letselschade door een misdrijf kan zich op allerlei manier voordoen. Enkele voorbeelden:

Alle schade die u lijdt door een misdrijf komt in beginsel in aanmerking voor vergoeding. In het strafrecht wordt een verdeling gemaakt tussen materiële- en immateriële schade. De eerste betreft alle schade die u voelt in uw portemonnee (beschadiging van zaken, ziektekosten, misgelopen inkomsten, arbeidsongeschiktheid, etc.). De tweede vorm betreft het smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor psychische schade of de vergoeding voor verminderd levensvreugde. Vaak lijdt een slachtoffer van een misdrijf beide soorten schade. Deze schade kan worden vergoed via de strafzaak tegen de verdachte.

Vergoeding letselschade door verdachte/dader
Degene die schade bij een ander veroorzaakt moet deze vergoeden. In het strafrecht en dus ook in strafzaken is dit niet anders. Als slachtoffer kunt u zich voegen in de strafzaak. Dit houdt in dat u wordt betrokken in de strafzaak en uw schadevergoedingsvordering kunt indienen bij de officier van justitie. De officier zal tijdens de zitting het bedrag eisen van de verdachte. Het is de rechter die bepaalt of uw schade in aanmerking komt voor vergoeding.

Strafrecht/civiel recht
Het strafrecht houdt zich in beginsel niet bezig met schadevergoedingsvorderingen vanwege letselschade. Slechts wanneer het nadeel van het slachtoffer eenvoudig is vast te stellen, wordt de vordering toegewezen. Een eenvoudige vordering is bijv. de rekening van de thuiszorg i.v.m. letsel dat is toegebracht door de verdachte bij het slachtoffer. Als de schade niet eenvoudig is vast te stellen moet u de schade via het burgerlijk recht verhalen op de dader. Ook dan kan een advocaat u helpen! In samenspraak met de officier van justitie kunt u eventueel uw vordering opsplitsen in een eenvoudig deel en een complex deel (waarbij de schade moeilijk is vast te stellen). In het laatste geval krijgt u een deel vergoed en het andere deel kunt u vorderen bij de civiele- of burgerlijke rechter.

Schadevergoedingsmaatregel
Als uw vordering wordt toegekend, legt de rechter de dader een schadevergoedingsmaatregel op. Het CJIB gaat namens u de vordering innen bij de dader. Slachtoffers van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven kunnen in aanmerking komen voor de voorschotregeling. Het CJIB betaalt u meteen (een deel van) de schadevergoeding uit. Of u in aanmerking komt voor de regeling hangt af van alle feiten en omstandigheden van uw zaak. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken en schadevergoedingsvorderingen op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Slachtoffer - Schadevergoeding

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag