Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Landbouw en visserij

In de landbouw en visserij wordt veel gewerkt met stoffen die (ernstige) schade kunnen toebrengen aan het milieu. Overtredingen binnen de landbouw en visserij zijn vaak milieudelicten. Dit betekent dat de handhaving van de milieuwetgeving via het strafrecht kan plaatsvinden.

Als u wordt betrapt kunt u worden verhoord of worden aangehouden. Voorbeelden van typische strafbare landbouw en visserij-overtredingen zijn:

  • Als agrarisch bedrijf niet houden aan wet- en regelgeving voor mest
  • Overschrijding van een vangstquotum
  • Bedrijfsmatig het milieu aantasten
  • Gebruik verboden bestrijdingsmiddelen

In deze gevallen dreigt er een forse straf. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen: Algemene Inspectiedienst - AID) controleert vaak en streng. Heeft u een (onterechte) boete gehad? Of dreigt vervolging? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat voor advies en bijstand.

Visserij
Voor beroepsvissers gelden veel specifieke regels. Zo kan het voorkomen dat het Ministerie de vangst van bepaalde soorten vis voor een periode verbiedt. Ook gelden er quota's, zodat u maar een bepaalde hoeveelheid vis mag vangen. Daarnaast moet u een E-logboekinstallatie geïnstalleerd hebben op boten langer dan 24 meter. Wanneer u zich niet aan de regels houdt, loopt u de kans een forse straf te krijgen. Het Openbaar Ministerie kan u een boete of transactie opleggen. Wanneer u vaker de fout in gaat, dan loopt u de kans dat u zich moet verantwoorden voor de rechter.

Landbouw
In de agrarische sector hebben boerenbedrijven te maken met mestregelgeving, regels omtrent pesticiden en het vervoer, import en export van dieren. Daarnaast zijn er nog talloze wetten en regels waaraan u zich moet houden. Het is mogelijk dat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA, voorheen: AID) uw bedrijf komt controleren. De nVWA kan u ook controleren wanneer u vee vervoert. Als u uw zaken niet op orde hebt, kunt u een boete krijgen. Deze boete zal niet gering zijn. Daarnaast kan er een onderzoek naar u ingesteld worden, bijvoorbeeld vanwege dierenmishandeling of vervuiling. Wanneer u een boete krijgt of wanneer er een onderzoek naar u ingesteld wordt, doet u er goed aan een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Controles
Zoals gezegd kan de nVWA uw bedrijf of uw bedrijfsvoering controleren. Men kan u ook verhoren als verdachte of bedrijfsmiddelen en gegevens in beslag nemen. Een controle kan uw bedrijfsvoering verstoren. Wanneer er naar aanleiding van een controle een onderzoek wordt ingesteld, is het verstandig een advocaat in te schakelen. U riskeert namelijk een hoge boete en uw bedrijfsreputatie loopt schade op.

In extreme gevallen kan uw onderneming zelfs worden stilgelegd.

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Duidelijk is dat de verdenking of veroordeling vanwege een milieumisdrijf vergaande gevolgen kan hebben. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking of een strafmaat- of bewijsverweer. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Ga terug naar overzicht Milieudelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag