Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Hypotheekfraude

Hypotheekfraude wordt meestal gepleegd door loonstroken, jaaropgaven of werkgeversverklaringen te vervalsen en te gebruiken bij de aanvraag van een hypotheek. Door de vervalsing wordt een beter (financieel) beeld geschetst om zo toch een hypotheek te krijgen bij een financiële instelling. Het vervalsen en gebruiken van deze documenten is een vorm van fraude: hypotheekfraude.

Een LS-advocaat kan snel uw zaak in behandeling nemen en zorgen voor een goede verdediging als u een dagvaarding heeft ontvangen of wanneer u verdacht wordt van het plegen van hypotheekfraude.

Hypotheekfraude
Hypotheekfraude is een vorm van fraude waarbij het recht van hypotheek centraal staat. Een hypotheek is een onderpand voor een onroerend object. Hiermee kan gefraudeerd worden bij de aanvraag (sjoemelen met jaaropgaven loon) of tijdens de aflossing van de lening bij de bank (zwart geld). Ook taxaties die niet deugen kunnen onder de term hypotheekfraude vallen.

Bekende vormen van hypotheekfraude zijn:

 • Vervalsing loonstroken. U kunt de bedragen in de loonstrook aanpassen waardoor toch een hypothecaire lening verkregen kan worden
 • Jaaropgaven aanpassen (bedragen of jaartallen)
 • Valse werkgeversverklaring (opmaken en) overleggen aan hypotheekverstrekker
 • Foutieve taxatie
 • Dubieuze verkoopconstructies
 • Gebruik financiering voor andere (criminele) doeleinden dan het doel dat is opgegeven bij de financier
 • Valse gezondheidsverklaring

Niet alle onregelmatigheden of gebruik van foutieve documenten betekenen dat sprake is van fraude. Wil er sprake zijn van fraude, moet voldaan zijn aan een aantal aspecten:

 • De fraudeur heeft opzettelijk gehandeld
 • De fraudeur heeft een misleidende voorstelling van zaken gegeven
 • De fraudeur had het oogmerk economisch voordeel te behalen
 • Er is iemand benadeeld
 • Er is sprake onrechtmatig of onwettig handelen

Witwassen
Soms houdt het plegen van hypotheekfraude ook witwassen in. De lening voor de bekostiging van het huis is immers afkomstig uit een misdrijf (het frauderen met jaaropgaven bijvoorbeeld) en de inkomsten heeft u voorhanden. Dit kan leiden tot het oordeel dat sprake is van witwassen. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Een goed advies en een goede verdediging door een strafrechtspecialist zijn daarom van essentieel belang. De LS advocaten staan u bij als u verdacht wordt van hypotheekfraude en/of witwassen.

Straffen
(Hypotheek)fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Bij fraude is er altijd opzet in het spel. Wanneer u door de rechter wegens fraude wordt veroordeeld dan kan als straf een geldboete worden opgelegd van de vijfde categorie (max. â‚¬ 74.000) of een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.

Uzelf aangeven bij de politie
Soms kan uw geweten gaan wroegen na het plegen van een strafbaar feit. Ook is het mogelijk dat de politie u op de hielen zit en u niet wilt dat u hardhandig wordt opgepakt in het bijzijn van uw familie. U kunt uzelf daarom aangeven bij de politie. Een LS Advocaat kan u bijstaan wanneer u voornemens bent uzelf aan te geven.

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

 • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
 • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat
Meestal is het mogelijk om uitkeringsfraude op basis van pro deo te behandelen. Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina fraude

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag