Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Grooming

Grooming is geen nieuw delict. Grooming is online kinderlokking. Nieuw is dat grooming via internet recentelijk strafbaar is gesteld. Grooming als delict is in 2010 ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht. Grooming is het benaderen van en contact leggen met kinderen door een volwassen persoon met als uiteindelijke doel het mogelijk maken van seksueel contact door de seksuele drempels en remmingen van het kind te verlagen. Het is dus een moderne vorm van kinderlokking. Op grooming staan hoge straffen. Een LS-Advocaat kan u bijstaan bij uw verdediging en ervoor zorgen dat u een eerlijk proces krijgt wanneer de politie u op grooming betrapt.

Artikel 248e Wetboek van Strafrecht (Grooming)
Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Het Openbaar Ministerie (OM) kan vervolging instellen wanneer:

  • U een voorstel doet een kind te ontmoeten met het doel het kind seksueel te misbruiken
  • U voor zo'n afspraak voorbereidingen maakt.

De maximale straf op grooming is maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Wanneer de afspraak met het kind uw doel heeft bereikt (het seksueel misbruik), kunnen ook andere delicten ten laste worden gelegd. Denk daarbij aan verkrachting en aanranding.

Grooming is een (zeden-)misdrijf
Wanneer u wordt veroordeeld wegens grooming kan de rechter u een gevangenisstraf van twee jaar, een taakstraf of geldboete opleggen. U heeft dus te maken met een serieuze confrontatie met justitie. Schakel dan ook direct de expertise in van een in zedenmisdrijven gespecialiseerd advocaat om samen met de advocaat uw verweer voor te bereiden.

Dagvaarding ontvangen voor grooming of kinderlokking?
Het kan zijn dat u een dagvaarding heeft ontvangen of dat u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen. Door de snelle inschakeling van een advocaat kan snel een start gemaakt worden met uw verdediging. Er is dan genoeg tijd om een processtrategie te bepalen of bepaalde onderzoeksverzoeken in te dienen. Niet alleen wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, maar ook wanneer u slechts voor verhoor moet opdagen moet u een advocaat inschakelen. Onze advocaten zien er namelijk op toe dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie worden nageleefd. Indien de regels voor verhoor niet juist worden nageleefd zal dat door de advocaat naar voren worden gebracht. Dit heeft consequenties voor uw vervolging.

Strafblad en VOG
De veroordeling vanwege grooming of kinderlokking wordt opgenomen in uw justitiƫle documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar.

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Duidelijk is dat de verdenking of veroordeling vanwege grooming uw leven verandert. U kunt een hoge celstraf opgelegd krijgen en u krijgt een stempel op u gedrukt: pedofiel en zedendelinquent. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Pro deo advocaat
Vaak kan een advocaat uw zaak op basis van pro deo behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw strafzaak in behandeling neemt.

Ga terug naar hoofdpagina Zedenmisdrijf

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag