Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Gewapende overval

De gewapende overval is een vorm van diefstal waarbij het gebruik van geweld als verzwarende omstandigheid geldt. Een gewapende overval valt meestal onder het strafbare feit 'Diefstal met geweldpleging'.

Behalve het wegnemen van goederen (diefstal), wordt u als verdachte ook het gebruik van geweld verweten. Het geweld is een verzwarende omstandigheid en kent daarom ook een hogere strafbedreiging dan een 'eenvoudige' diefstal (bijvoorbeeld winkeldiefstal) Daarbij kunnen andere omstandigheden ook nog als extra verzwarend gelden:

  • Het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel
  • Diefstal tijdens de nacht op priv├ęterrein
  • Diefstal met twee of meer personen (in vereniging)
  • Diefstal waarbij men de toegang heeft verschaft door middel van inbraak, of inklimming
  • Diefstal met terroristisch oogmerk

In plaats van diefstal (het wegnemen van goederen) kan ook afpersing ten laste worden gelegd. Bij dit delict dwingt de dader afgifte van bepaalde goederen. Strikt genomen is er dan geen sprake van diefstal, omdat het slachtoffer zelf (onder dwang) bepaalde goederen afgeeft aan de overvaller en deze laatste de goederen niet zelf wegneemt.

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in bijstand aan verdachten van misdrijven als overvallen en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie, ook pro deo.

Straffen overval
Geweldsmisdrijven zoals een gewapende overval zijn delicten (misdrijven) die geregeld worden in het Wetboek van Strafrecht. Er zijn twee misdrijven die ten laste kunnen worden gelegd als het gaat om een gewapende overval:

  • Diefstal met geweldpleging (art. 312 Wetboek van Strafrecht)
  • Afpersing (art. 317 Wetboek van Strafrecht)

Het verschil tussen deze twee delicten is dat bij de eerste het gaat om het afnemen van goederen. De overvaller neemt zelf bepaalde zaken weg. Bij de afpersing geeft het slachtoffer goederen zelf weg, waarbij de dader geweld gebruikt, of dreigt met geweld. 

De straffen die staan op deze delicten zijn hoog. Voor een diefstal met geweld kunt u een celstraf van negen jaar opgelegd krijgen. Deze straf kan oplopen wanneer verzwarende omstandigheden aanwezig zijn (zie hierboven). Op afdreiging / afpersing staat een eenzelfde maximale celstraf van negen jaar die kan oplopen naarmate meer verzwarende omstandigheden aanwezig zijn.

Wanneer u wordt verdacht van betrokkenheid bij een overval is het verstandig om meteen een gespecialiseerde advocaat van LS Advocaten Strafrecht in te schakelen. U riskeert namelijk een flinke straf. Bij veroordeling volgt vaak gevangenisstraf. U krijgt dan ook een strafblad.

Soorten overvallers
Overvallen zijn agressieve vermogensdelicten. Geweld en bedreiging met geweld zijn kenmerkende eigenschappen van een overval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten overvallen. Een overval kan georganiseerd zijn door professionele overvallers die al tijden plannen aan het beramen zijn (criminele organisatie), maar ook tieners kunnen een gelegenheidsoverval plegen. Er zijn verschillende soorten overvallen. Overvallers die gewelddadig komen binnen stormen met wapens. Medewerkers en klanten worden bedreigd. Een andere mogelijkheid is dat een overvaller vermomd als klant binnenkomt en rustig zijn beurt afwacht. Of de overvallers maken bijvoorbeeld gebruik bij hun overal van het feit dat een winkel al voor opening wordt opgesteld voor het personeel. De overvaller zorgt er dan voor dat hij op een of andere manier ook de winkel binnenkomt. 

Uzelf aangeven bij de politie
Soms kan uw geweten gaan wroegen na het plegen van een strafbaar feit. Ook is het mogelijk dat de politie u op de hielen zit en u niet wilt dat u hardhandig wordt opgepakt in het bijzijn van uw familie. U kunt uzelf daarom aangeven bij de politie. Een LS Advocaat kan u bijstaan wanneer u voornemens bent uzelf aan te geven.

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Diefstal/Fraude

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag