Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Bijstandsfraude

Bijstandsfraude wordt steeds vaker door gemeenten ontdekt. De pakkans is groot. Bovendien worden fraudeurs steeds vaker door omwonenden aangegeven wanneer zij vermoeden dat iemand onterecht een bijstandsuitkering ontvangt. De straffen op bijstandsfraude zijn hoog. Bovendien moet u de onterecht gekregen uitkering terugbetalen. De sociale recherche kan u verhoren en de zaak voorleggen aan het OM. Een advocaat van LS Advocaten Strafrecht kan u verdedigen als het tot een strafzaak komt en u voorzien van het beste juridische advies.

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in fraudezaken en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie, ook pro deo!

Wat is bijstandsfraude?
De sociale recherche is belast met de handhaving van de regels die gelden binnen het sociale zekerheidsrecht, waaronder verschillende uitkeringen en de bijstand vallen. Vaak voert de sociale recherche van de Sociale Dienst een onderzoek uit als zij aanwijzingen van fraude hebben. Uit dat onderzoek kan blijken dat u ten onrechte een bijstandsuitkering heeft ontvangen of dat u de uitvoeringsinstantie niet de juiste gegevens heeft verstrekt. Dat wordt uitkeringsfraude of bijstandsfraude genoemd.

Een voorbeeld is het samenwonen dat u niet heeft doorgegeven aan de gemeente. Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De sociale recherche kan en mag u in de gaten houden wanneer zij een vermoeden van fraude hebben. Als de aanwijzingen sterk zijn en een verdenking is ontstaan kunnen zij ook daadwerkelijk langskomen (huisbezoek) en onderzoek doen.

Lees meer over fraude met een WW-uitkering.

Straffen bijstandsfraude
Fraude met een bijstandsuitkering kan zwaar worden bestraft met een forse werkstraf maar soms ook met gevangenisstraf. De straf hangt onder andere af van de hoogte van het fraudebedrag en de duur van de fraude. Als u al eerder bent veroordeeld wegens bijstandsfraude dan zal een zwaardere straf worden opgelegd dan wanneer dit de eerste keer is dat u wegens bijstandsfraude wordt veroordeeld. Ook als de fraude wordt ontdekt op het moment dat u geen uitkering meer ontvangt, kan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangifte doen bij de politie. Als is vastgesteld voor welk bedrag er is gefraudeerd wordt dit bedrag meestal in zijn geheel van u teruggevorderd.

Tips bij verhoor door de sociale recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat
Meestal is het mogelijk om bijstandsfraude op basis van pro deo te behandelen. Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina fraude

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag