Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Euthanasie door onbevoegde

Euthanasie is in Nederland slechts onder strikte regels toegestaan. Als een onbevoegde meewerkt aan euthanasie is deze persoon strafbaar. Euthanasie door onbevoegden of hulp bij zelfdoding is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in het medisch strafrecht en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie.

Straffen euthanasie door onbevoegde
Euthanasie door een onbevoegde is strafbaar gesteld in artikel 293 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie;
  2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.

Vrijspraak
De Wet Toetsing Levensbeëindiging (WTL) is van toepassing op het plegen van euthanasie. Onder de werking van deze wet is het bieden van hulp bij zelfdoding en het uitvoeren van euthanasie strafbaar, tenzij de betrokken arts een beroep kan doen op de in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bijzondere strafuitsluitingsgronden. Een arts kan worden vervolgd wanneer wordt ontdekt dat de arts op verzoek levensbeëindigend heeft gehandeld zonder hiervan melding te maken, of wanneer de arts niet zorgvuldig heeft gehandeld. Het vermoeden bestaat dan, dat de arts schuld heeft aan overtreding van artikel 293 Wetboek van Strafrecht.

Pro deo advocaat
In sommige gevallen is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Geweldsmisdrijven

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag