Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Wanneer u veroordeeld bent en er staat geen rechtsmiddel meer open, dan kunt u krachtens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in beroep gaan tegen uw veroordeling bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, wanneer u meent dat uw rechten geschonden zijn. U procedeert dan tegen de Nederlandse Staat.

Europees verdrag van de rechten van de mens
Bij het hof kunt u procederen tegen de toepassing van het nationale recht ten opzichte van het te respecteren recht uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit verdrag regelt onder meer:

 • Recht op leven
 • Verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling
 • Recht op vrijheid en veiligheid
 • Recht op een eerlijk proces
 • Recht op eerbiediging van privĂ©- en familieleven
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Vrijheid van godsdienst en het verbod van discriminatie.

Eisen voor behandeling van uw strafzaak
Er bestaan vijf eisen waar u aan moet voldoen wil uw verzoek in behandeling genomen worden:

 1. De indiener moet zelf slachtoffer zijn van het geschonden recht
 2. De klacht moet gericht zijn tegen een publieke instantie of overheid
 3. Een klacht wordt pas behandeld, indien er geen rechtsmiddel meer openstaat (hoger beroep, cassatie)
 4. De klacht moet binnen zes maanden na het vonnis/arrest worden ingediend
 5. De klacht mag niet anoniem zijn en moet derhalve uw naam bevatten.

Verloop procedure
Allereerst wordt er gekeken of u aan bovenstaande eisen voldoet. Daarna zal er naar een schikking gezocht worden tussen u en de lidstaat (Nederland in uw geval). Op die manier kan een lange procedure voorkomen worden. Ook kan het hof voor recht verklaren dat de lidstaat u schadeloos moet stellen. Daarna volgt de inhoudelijke behandeling. Een procedure bij het hof kan jaren in beslag nemen.

Belang van een goede advocaat
Het procederen bij het hof kunt u zonder advocaat doen. Dit is echter sterk af te raden. Het gaat vaak om complexe regelgeving. Daarnaast kan uw verzoekschrift ook niet-ontvankelijk verklaard worden, wat betekent dat u niet aan de voorwaarden voldoet voor behandeling. Dit oordeel is definitief. U doet er dus goed aan te allen tijde een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Ga terug naar hoofdpagina Rechtsmiddelen strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag