Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Wet economische delicten

Bent u door de politie, de FIOD of AID verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van een economisch delict?

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in economische delicten en kunnen u daarom uitstekend bijstaand in uw verweer tegen jusititie, ook pro deo.

Economisch delict betekenis

'Economische delicten' zijn een breed gebied waaronder talloze overtredingen en misdrijven vallen. Voorbeelden zijn overtredingen van de Wet op het financieel toezicht, witwassen en douanedelicten. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om de Wet bodemverontreiniging, Telecommunicatiewet of de Wet melding ongebruikelijke transacties. Een bij velen bekend delict is de belastingontduiking en belastingfraude, bijvoorbeeld door het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte.

Wanneer u verdacht wordt van een economisch delict, is het mogelijk dat u gedagvaard wordt. Ook kunt u verhoord of aangehouden worden.  Meestal moet u dan bij de economische politierechter of economische kamer van de rechtbank verschijnen.

De straffen uit de Wet op de Economische Delicten zijn meestal hoger dan de straffen uit de reguliere (straf-) wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn valsheid in geschrifte en fraude bij een faillissement.

Juridische bijstand van een advocaat

LS Advocaten Strafrecht behandelt onder meer overtreding van de volgende wetten en situaties:

Boetes economisch delict - Straffen en maatregelen

Economische delicten worden over het algemeen flink bestraft. Afhankelijk van de specifieke wet die u hebt overtreden kunnen diverse vormen van bestraffing worden toegepast, variërend van boetes,bestuurlijke boete tot gevangenisstraf

Daarnaast kan de continuïteit en reputatie van uw onderneming geschaad worden. Wij u aan om direct (vrijblijvend) contact op te nemen met onze Strafrecht Intakebalie.

Overtredingen Geneesmiddelenwet (designerdrugs)

Een steeds vaker voorkomend strafbaar feit is de overtreding van de Geneesmiddelenwet. Hierbij kunt u denken aan het zonder vergunning verkopen van een medicijn. Dit is echter niet de meest voorkomende handeling.

Tegenwoordig bestaan zgn. designerdrugs. Dit zijn drugs die nog niet voorkomen in de lijsten van de Opiumwet. Het OM kan in dergelijke gevallen een handelaar van dergelijke drugs via de Geneesmiddelenwet dagvaarden. Een handelaar is dan pleger van een economisch delict.

Voor strafbaarheid is vereist dat men voldoet aan het aandienings- of toedieningscriterium. Heeft u een vraag, of bent u gedagvaard vanwege het handelen in strijd met de Geneesmiddelenwet? Neem contact op met een advocaat strafrecht.

Pro deo advocaat

Soms is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag