Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Douanedelicten

Wordt u verdacht van overtreding van de import- of exportregels of bent u aangehouden door de douane? Bijvoorbeeld omdat u geneesmiddelen importeerde die niet zijn toegelaten in Nederland? Of wordt u bijvoorbeeld verdacht van smokkel van wapens of munitie (vuurwerk)?

Maakt u zich strafbaar aan het niet geoorloofd verhandelen van waren over de landsgrenzen. U kunt dan vervolgd worden. De bij LS Advocaten Strafrecht aangesloten kantoren beschikken over uitgebreide ervaring en expertise met douanedelicten. Zij kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie, in sommige gevallen ook pro deo.

Algemene Douanewet - import en export

Wanneer u goederen importeert of exporteert, krijgt u te maken met wettelijke regels die zijn vastgelegd in onder andere de Algemene douanewet. Zo mag u bijvoorbeeld niet zomaar beschermde dier- en plantensoorten uit- of invoeren.

Ook wapens mogen vanzelfsprekend niet zonder daartoe behorende toestemming verhandeld worden over landsgrenzen. Ook andere goederen kunnen onderwerp zijn van regulering. Wanneer u de regels overtreedt kunt u zich schuldig maken aan een strafbaar feit. De douane of justitie kan dan een onderzoek instellen.

Daarnaast kan het voorkomen dat u de Warenwet of de Wet Milieubeheer overtreedt. U kunt dan een geldboete krijgen. Wanneer u deze betaalt is de zaak afgedaan. Niet zelden gaat het om een fors bedrag. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn met een advocaat te overleggen om de zaak voor de rechter te laten komen. In dat geval adviseren de advocaten van LS Advocaten Strafrecht u graag.

Ook goederen die u verhandelt die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 337 Wetboek van Strafrecht kunnen voorwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakgoederen. Fraude met de T-1 aanvraag wordt ook strafrechtelijk vervolgd.

Daarnaast kunnen ook fiscale delicten, zoals btw-fraude bij grensoverschrijdende handelingen onderwerp zijn van een onderzoek door de douane. 

Douane fraude - strafrechtelijk onderzoek

Soms kan de douane reden zien om een strafrechtelijk (voor)onderzoek in te stellen tegen u of uw bedrijf. Ook kunnen er huiszoekingen of bedrijfsinvallen gedaan worden. Is de douane, FIOD of politie voornemens uw bedrijf te bezoeken? Raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat. Ook wanneer u slechts een vermoeden heeft kunt u bestens advies inwinnen van een advocaat.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Fiscale Delicten
Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag