Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Doodslag

Wanneer u verdacht wordt van doodslag dan zit u soms van verhoor tot aan de uitspraak van de rechter in voorlopige hechtenis. Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de Strafrecht Intakebalie of met één van de advocaten. Dit kan al voorafgaande aan een verdenking wanneer u uzelf wilt aangeven.

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in bijstand aan verdachten van doodslag en kunnen u daarom uitstekend bijstaan u uw verweer tegen justitie, ook pro deo.

Straffen doodslag
Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Wetboek van Strafrecht: "Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachte rade, beroven van het leven van een ander. Er is sprake van opzet als u wist dat uw handeling iemands dood zou kunnen veroorzaken. Iemand met voorbedachte rade van het leven beroven heet moord.

Vrije keuze advocaat strafrecht
Wanneer u wordt verdacht van doodslag dan wordt u door de politie in voorarrest genomen en daarna in verzekering gesteld. U krijgt dan van overheidswege een advocaat toegewezen (zgn. piketadvocaat). U heeft echter altijd het recht om zelf de strafrechtadvocaat te kiezen van uw voorkeur. Het komt vaak voor dat niet de verdachte, maar iemand anders een advocaat voor u zoekt, bijvoorbeeld een familielid, omdat de verdachte in het Huis van Bewaring zit. Met meer dan 70 advocatenkantoren door heel Nederland en ruim 130 ervaren advocaten die zich hebben toegelegd op het strafrecht, zit er altijd een in moordzaken ervaren advocaat in de buurt om u bij te staan bij uw verdediging tegen justitie. Neem contact op.

Uzelf aangeven bij de politie
Soms kan uw geweten gaan wroegen na het plegen van een strafbaar feit. Ook is het mogelijk dat de politie u op de hielen zit en u niet wilt dat u hardhandig wordt opgepakt in het bijzijn van uw familie. U kunt uzelf daarom aangeven bij de politie. Een LS Advocaat kan u bijstaan wanneer u voornemens bent uzelf aan te geven.

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Poging tot doodslag
Vaak wordt poging tot doodslag ten laste gelegd naast mishandeling. Het Openbaar Ministerie betoogt in dergelijke gevallen dat de zaak en mishandeling zo ernstig zijn dat het ging om een poging om iemand van het leven te beroven. Als de rechter daarin meegaat is sprake van poging tot doodslag. Als de poging niet bewezen kan worden, kan alsnog een veroordeling volgen vanwege (zware) mishandeling.

Strafblad en VOG
De veroordeling vanwege een geweldsmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Geweldsmisdrijven

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag