Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Dierenmishandeling en verwaarlozing

Dierenverwaarlozing of dierenmishandeling zijn in Nederland strafbaar gesteld. De Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit en/of de Landelijke Inspectiedienst (LID) kan een onderzoek tegen u starten bij een verdenking van dierenmishandeling. Het is de strafrechter die bepaalt of u strafbare feiten heeft gepleegd en of u straf krijgt.

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in delicten als dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer bij justitie, ook pro deo.

Dierenverwaarlozing en mishandeling
De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren is een speciale wet die dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren strafbaar stelt. In de artikelen 36 en 37 van deze wet is bepaald dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Een houder van dieren dient zijn dieren een goede verzorging te geven. Het is verboden om dieren onnodig pijn of letsel toe te brengen, danwel de gezondheid of het welzijn van dieren te schaden.

Opsporing dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing
Met de opsporing van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing bij bedrijfsmatig gehouden dieren is de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) belast. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is beslast met de opsporing van hobbymatig gehouden dieren en huisdieren. Wanneer opsporingsambtenaren het vermoeden hebben dat er sprake is van dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing wordt meestal eerst het oordeel van een veearts of dierenarts gevraagd voordat besloten wordt tot maatregelen of straffen.

Straffen
De nVWA of LID kan besluiten tot het geven van een waarschuwing. De dieren kunnen ook in beslag worden genomen. Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend bij de Raadkamer van de Rechtbank. De straffen die wegens dierenverwaarlozing of dierenmishandeling kunnen worden opgelegd zijn een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. Ook kan een diereigenaar een (tijdelijk) verbod krijgen om dieren te mogen hebben.

LS Advocaten Strafrecht kan uw verweer zo spoedig mogelijk organiseren, neem contact op voor advies en bijstand.

Strafblad en VOG
De veroordeling vanwege een geweldsmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.

Pro deo advocaat
Meestal is het mogelijk om bijstand bij verdenking van dierenmishandeling op basis van pro deo te behandelen. Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Geweldsdelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag