Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Diefstal en Fraude

Diefstal en fraude zijn zogenaamde vermogensdelicten. Dit betekent dat met deze strafbare feiten altijd een aspect van eigendom, bezit of geld samengaat. Vermogensdelicten worden vaak als minder schokkend ervaren dan geweldsdelicten, maar ook op vermogensdelicten staan hoge (cel)straffen.

Bij een verdenking kunt u de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken door zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Zo weet u wat u wel en niet kunt zeggen tijdens een verhoor en kan soms vervolging worden voorkomen. De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in vermogensdelicten als diefstal en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer tegen justitie, ook pro deo!

Wat is diefstal

Diefstal draait om het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. 

Artikel 310 uit het Wetboek van Strafrecht zegt hierover:

"Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vierde categorie." 

Diefstal komt in vele vormen. Allereerst zijn er de eenvoudige diefstallen genoemd. Er wordt enkel wat weggenomen zonder dat geweld gebruikt wordt. Enkele voorbeelden zijn:

Naast de eenvoudige diefstal kennen we ook de zogenaamde gekwalificeerde diefstallen:

Heling is een delict dat vaak het gevolg is van diefstal.

Wat is fraude

Fraude is een vorm van bedrog. De zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn. Er wordt een onjuiste weergave gegeven van de werkelijkheid, op papier of digitaal.

Er zijn veel verschillende vormen van fraude met hun eigen kenmerken. Veel voorkomende soorten fraude zijn bijvoorbeeld:

Een bijzondere vorm van fraude is identiteitsfraude waarbij iemand zich voordoet als iemand anders. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen gigantisch zijn als met de vervalste identiteit allerlei (strafbare) handelingen worden verricht. In eerste instantie zullen deze herleid worden naar de identiteit waarmee is gehandeld. 

Ook kan sprake zijn van katvangers en stromannen die alleen op papier juridisch eigenaar zijn maar feitelijk niet de leiding hebben.

Verschil met verduistering

Wat géén diefstal is, is verduistering. Bij verduistering gaat het om het niet teruggeven van een goed, dat de verduisteraar rechtmatig onder zich heeft. Voorbeeld is het niet terugbrengen van een huurauto. Dit is geen diefstal, maar verduistering.

Vermogensdelicten

Fraude en diefstal zijn twee verschillende soorten misdrijven maar vallen beiden onder de categorie vermogensdelicten. Bij diefstal neemt u iets weg wat niet van u is. Bij fraude stelt u de zaken anders voor dan ze in werkelijkheid zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het vervalsen van papieren of digitale gegevens. Heling is het doorverkopen van gestolen goederen.

Straffen

Diefstal is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht. De maximale straf die het Openbaar Ministerie (OM) kan vorderen is een gevangenisstraf van 4 jaar of een geldboete van de vierde categorie (max. â‚¬ 18.500).

Er zijn ook feiten waarbij de gevangenisstraf kan oplopen tot 6 jaar gevangenisstraf en een geldboete van de vijfde categorie (max. â‚¬ 74.000). De hoogte van de straf die wordt opgelegd is onder andere afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de aard en omvang van de diefstal, de persoon van de dader en het eventueel al bestaan van een strafblad.

Bij fraude hangt het eveneens af wat de feiten en welk strafbaar feit ten laste is gelegd. Bij grote vormen van fraude kan een gevangenisstraf worden opgelegd. Bij kleinschalige belasting- of verzekeringsfraude kunt u eerder denken aan een (voorwaardelijke) taakstraf of geldboete.

Tips bij aanhouding en verhoor

Als u (op heterdaad) wordt betrapt op het plegen van diefstal, zult u meegenomen naar het politiebureau om verhoord te worden. Dit eerste verhoor is het meest belangrijke verhoor en veel verdachte leggen meteen een belastende verklaring af. Een eenmaal gedane verklaring kan moeilijk meer onderuit gehaald worden. Let daarom altijd op uw woorden en wacht eerst het advies van een advocaat af!

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag