Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Coffeeshop-advocaat

De handel in en de verkoop van softdrugs is verboden. Ten aanzien van coffeeshops wordt op dit beginsel een uitzondering gemaakt. Coffeeshops worden namelijk gedoogd. Wel gelden er strikte voorwaarden waaronder de coffeeshops mogen verkopen. Overtreding van deze regels kan grote consequenties hebben voor de uitbaters. Laat u als coffeeshop-eigenaar dan ook goed informeren wanneer u te maken heeft gekregen met de politie of gemeente.

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht de regels van het gedoogbeleid (AHOJ-criteria) te hebben overtreden? Wilt u voorkomen dat uw coffeeshop moet sluiten? Heeft u zonder toestemming van de gemeente een coffeeshop geopend? De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in drugsdelicten en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer, ook pro deo.

Regels coffeeshop Nederland
In de Opiumwet staat omschreven dat de handel in cannabis verboden is. Echter ten aanzien van coffeeshops geldt er in Nederland een uitzondering. Hiervoor geldt namelijk een gedoogbeleid. De zogenaamde AHOJ-criteria zijn hierop van toepassing, wat inhoudt dat een coffeeshop wordt gedoogd indien:

  • Geen affichering wordt toepast (geen reclame);
  • Geen harddrugs wordt verkocht maar alleen softdrugs (de scheiding der markten);
  • Geen overlast wordt veroorzaakt, waaronder ook parkeeroverlast;
  • Geen jongeren worden toegelaten: voor klanten geldt een minimumleeftijd van achttien jaar;
  • Geen grote hoeveelheden worden verkocht of in voorraad zijn. Een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen. De coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad hebben.

Indien u deze regels voor een coffeeshop niet naleeft kan de coffeeshop gesloten worden. U dient er wel rekening mee te houden dat het beleid ten aanzien van coffeeshops per gemeente kan verschillen. Het overtreden van de Opiumwet kan grote gevolgen voor uw coffeeshop hebben. U kunt een serieuze confrontatie met justitie verwachten bij overtreding van de Opiumwet. Schakel dan ook direct de expertise van onze gespecialiseerde advocaten in om uw verweer zo spoedig mogelijk organiseren.

De rol van een LS strafrechtadvocaat
Duidelijk is dat de verdenking of veroordeling vanwege een drugsdelict een hoge straf op kan leveren. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een onterechte verdenking. Altijd discreet en uw belang zal een LS-Advocaat strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak. 

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Drugsdelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag