Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Brandstichting

Brandstichting is een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Brandstichting wordt zwaar bestraft en kan mogelijk ook naast andere strafbare feiten ten laste worden gelegd. Een aantal veelvoorkomende vormen van brandstichting zijn:

  • Opzettelijke brandstichting
  • Brandstichting door schuld of nalatigheid
  • Brandstichting door jeugdigen
  • Brandstichting met herhaling (pyromaan)
  • Brand door hennepkwekerij (door bijvoorbeeld kortsluiting)

Van welke vorm van brandstichting u ook wordt verdacht, de advocaten van LS Advocaten Strafrecht staan u bij met de beste juridische bijstand. U bent ook bij LS welkom als u een advocaat zoekt voor uw partner, een familielid of een minderjarig kind.

Opzettelijke brandstichting
De opzettelijke brandstichting is apart geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Bij opzet kunt u denken aan het willens en wetens stichten van brand, maar van opzet is ook sprake als u willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat uw handelen een bepaald gevolg zal hebben (voorwaardelijk opzet).

De opzettelijke brandstichting wordt bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Als er levensgevaar voor derden dreigt kan de straf oplopen tot wel vijftien jaar celstraf. Wanneer iemand overlijdt door een opzettelijke brandstichting is de strafbedreiging dertig jaar.

Naast de brandstichting zelf, kunt u ook vanwege andere toepasselijke strafbare feiten worden vervolgd, zoals:

Brandstichting door schuld (waaronder brand door hennepkwekerij)
Schuld verschilt van opzet in de zin dat bij schuld de handeling van de dader niet willens en weten wordt gepleegd. In het algemeen gaat het bij brandstichting door schuld om onvoorzichtigheid, nalatigheid of gebrek aan voorzorg. Voorbeelden van brandstichting door schuld zijn:

  • In slaap vallen op de bank met een brandende sigaret waardoor brand ontstaat
  • Brand door kortsluiting of overbelasting in hennepkwekerij
  • Ontstaan of escalatie brand in onderneming door onvoldoende veiligheidsmaatregelen

Deze vormen van brandstichting worden minder zwaar bestraft dan de opzettelijke brandstichting. De maximale gevangenisstraf bedraagt in beginsel zes maanden, maar kan worden verhoogd indien iemand komt te overlijden, letsel oploopt of wanneer levensgevaar dreigt. De advocaten van LS Advocaten Strafrecht voorzien u van de beste juridische bijstand wanneer u verdachte bent in een brandstichting zaak of wanneer u al een dagvaarding heeft ontvangen.

Brand en hennepkwekerij
Aan het opzetten en runnen van een hennepkwekerij kleven risico's. Eén van die risico's is het risico op brand. De planten staan onder warmtelampen, stroom wordt afgetapt en door het gebruik van water voor de planten in combinatie met de warmte en elektriciteit ontstaan vaak branden. Als u verhuurder bent van een dergelijk pand of zelf de hennepkwekerij runde, kunt u worden vervolgd vanwege brandstichting door schuld. Naast de brandstichting door schuld wordt u ook het hebben van een hennepkwekerij ten laste gelegd en kan de elektriciteitsmaatschappij al hun kosten op u verhalen. Een andere consequentie is dat de verzekering de schade aan het pand niet dekt.

Minderjarigen en brandstichting
Kinderen overzien vaak niet welke gevolgen een brand kan hebben. Uit baldadigheid maken zij een brandje, maar verwachten niet dat dit uit kan groeien tot een grote brand en kan overslaan. Als een minderjarige wordt aangehouden voor brandstichting kan de minderjarige worden aangehouden en veroordeeld door de kinderrechter.

Voor kleine brandjes, waarbij geen grote schade is ontstaan, kan vaak ook gekozen worden voor een HALT-afdoening in plaats van een gesprek met de officier van justitie en mogelijke vervolging. De minderjarige wordt gestraft door het volgen van een cursus of het verrichten van een werkstraf. Als de straf niet goed wordt uitgevoerd, moet de minderjarige alsnog voor de officier van justitie verschijnen. Dit laatste kan ook wanneer de minderjarige afziet van een afdoening via HALT. Dit kan een goede keuze zijn als de minderjarige onschuldig is.

Kinderen onder de twaalf kunnen overigens niet strafrechtelijk worden aangepakt. Wel kan vrijwillig voor HALT worden gekozen. Voor 16- en 17-jarigen kan bovendien het volwassenenstrafrecht worden toegepast.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar home LS Advocaten Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag